Allmän information

Vårt mål är att erbjuda alla vuxna i Gislaveds kommun möjlighet till att öka sin kompetens. Är du nyfiken på vad vi har att erbjuda, vill du ge dig själv en chans att börja studera? Hos oss kan både individer, företag och kommunala organisationer få hjälp och råd i olika studiefrågor.

Vi kan testa förkunskaper i olika ämnen och ta fram individuella studieplaner.
Vi samordnar olika utbildningsnivåer, både teoretiska och praktiska. Vi samverkar med andra utbildningsanordnare för att öka utbildningsmöjligheterna i kommunen.

Kurserna är gratis, du betalar endast för kurslitteraturen. Efter avslutade kurser utfärdas betyg.

Du har rätt att delta i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning fr o m höstterminen det år du fyller 20 år eller efter avslutad gymnasieutbildning. Om vi måste göra ett urval bland sökande, t ex om platserna inte räcker skall den som har störst behov av utbildning antas enligt gällande förordningar.

Ansökan till Vuxenutbildningen/Yrkeshögskoleutbildning, skolförlagd eller distansutbildning görs på hemsidan som webbansökan. Fristående högskolekurser gör du via www.antagning.se. Du som bor i annan kommun eller vill söka till annan kommun lämnar ansökningsblanketten till din hemkommun. De beslutar om du är berättigad till utbildningen.(gäller ej eftergymnasial utbildning)

Du som blivit antagen till kurs/er får skriftligen en kallelse till kursstart. Blir du inte antagen till kurser som du sökt placeras du på reservplats, vilket skolan meddelar dig. Vill du ha din kursplats men inte kan komma till kursstart måste du meddela skolan, annars mister du din plats.

Sidan uppdaterades senast: