Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning innebär att du kan komplettera eller repetera din grundskolebehörighet. Du förbereder dig för arbetslivet eller studier på gymnasienivå.

Inträdeskrav

Du har rätt att delta i grundläggande vuxenutbildning från och med höstterminen det år du fyller 20 år och har möjlighet att klara studierna. Har du annat modersmål än svenska ska du ha betyg i Sfi D eller motsvarande. Om vi måste göra ett urval bland sökande, t ex om platserna inte räcker skall den som har störst behov av utbildning antas enligt gällande förordningar.

Sidan uppdaterades senast: