Program

I våra program läser du ett färdigt paket med kurser där du utbildar dig till ett yrke. Alla program är på heltid. Kontakta studie- och yrkesvägledare för mer information.

Ansök till vuxenutbildningen öppen 29 oktober - 30 novemberlänk till annan webbplats

Restaurang och livsmedel

Lärlingsutbildning med antagning varje termin.Utbildningen motsvarar tre terminers studier på heltid.Det har ingen betydelse vilken termin man startar, baspaketen är olika för varje termin, de bygger inte på varandra men man ska ha totalt 3 baspaket.

Det finns fyra olika inriktningar att välja mellan:

• Kök

• Servering och drycker

• Bageri och konditori

• Färskvaror, delikatess och catering

När du söker så rangordna alternativ 1, 2, 3 och 4

Efter baspaketen är man en dag i skolan och fyra dagar på lärlingsplatsen.

Viktigt att tänka på

Du måste kunna ta dig fram och tillbaka till lärlingsplatsen på egen hand, det kan innebära sen kväll, tidig morgon samt helger.Bageri elever börjar kl. 04:00 på morgonen

Förkunskapskrav

Godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper.

Kontaktpersoner
Lärare Padma Lagvine Vullings
E-post padlav@edu.gislaved.se
Telefon 0725-76 28 32

Studie och yrkesvägledare
Cecilia Lindetorp
Telefon 0371-819 20
E-post cecilia.lindetorp@edu.gislaved.se

Amanda Skogström
Telefon 0371-485 165
E-post amanda.skogstrom@edu.gislaved.se

Kurser

Baspaket gul: HT20Kurs

Kurskod

Poäng

Livsmedel- och näringskunskap

LIVLIV01

100

Frukost- och bufféservering

SERFRU0

100

Baspaket röd: VT21Kurs

Kurskod

Poäng

Drycker och ansvarsfull alkoholservering

DRYDRC0

100

Mat- och dryck i kombination

MACMAT0

100

Baspaket blå: VT20Kurs

Kurskod

Poäng

Hygien

HYGHYG0

100

Service och bemötande

SEVSV01

100


Vård och omsorg

Vill du arbeta med människor?

Vård och omsorgsutbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper i arbete i verksamheter inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg.

Under utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande, APL, där ingår även kväll- och helgtjänstgöring. Den arbetsplatsförlagda delen utgör en viktig del i utbildningen och ger förutsättningar för en integrering och en djupare förståelser av de olika kunskapsområden som ingår i tbildningen. Efter avslutad utbildning är du behörig att söka arbete som undersköterska. Val av yrkesinriktning görs under utbildningens gång.

Förkunskapskrav

Godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper.

I ansökan anges kurskod VOU, detta innebär att du läser hela kurspaketet dvs termin 1, 2 och 3.

Kontaktpersoner
Lärare Cecilia Sand
E-post cecilia.sand@edu.gislaved.se
Telefon 0371-819 50

Studie och yrkesvägledare
Cecilia Lindetorp
Telefon 0371-819 20
E-post cecilia.lindetorp@edu.gislaved.se

Amanda Skogström
Telefon 0371-485 165
E-post amanda.skogstrom@edu.gislaved.se

Kurser

Termin 1

start vt2021


Kurs

Kurskod

Poäng

Hälsopedagogik

HALHAL0

100

Medicin 1

MEDMED01

150

Vård- och omsorgsarbete 1

VÅRVÅR01

200

Samhällskunskap 1a1

SAMSAM01a1

50

Ork vård

ORKVOU


APL 4 veckor


Termin 2Kurs

Kurskod

Poäng

Etik och människans livsvillkor

MÄNETI0

100

Psykologi

PSKPSY01

50

Specialpedagogik 1

SPCSPE01

100

Vård- och omsorgsarbete 2

VÅRVÅR02

150

Vård- och omsorg vid demenssjukdom

GERVÅR0

100

APL 4 veckor


Termin 3Kurs

Kurskod

Poäng

Alt.1 Akutsjukvård

SJUAKU0

200

Alt. 2 Äldres hälsa och livskvalitet

GERÄLD0

200

Palliativ vård

SJULIN0

100

Psykiatri

PSYPSY01

100

Vård och omsorg specialisering

VADVAD00S

100

APL 4 veckorAdministratör/HR-assistent

Start höstterminen

Är du intresserad av administration och personal?

Vår yrkesutbildning inom administration inriktning HR (Human Relations) riktar sig till dig som tycker om att ha kontakt med människor och är intresserad av personalfrågor. Du kommer få grundläggande utbildning inom företagsekonomi, administration, kommunikation, organisation och ledarskap. Efter avslutad utbildning kan du jobba med administrativa arbetsuppgifter både inom den privata- eller den offentliga sektorn. Administratörer behövs i alla branscher och att vara serviceinriktad och att utföra uppgifter på ett professionellt sätt är bra kompetenser att ha i sin yrkesroll. Kurserna som ingår i utbildningen läses som ett paket då de går in i varandra, d v s de är ämnesövergripande och undervisningen sker med ett entreprenöriellt förhållningssätt.

Förkunskapskrav

Godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper.

Kontaktpersoner
Lärare Birgitta Claesson
E-post birgitta.claesson@edu.gislaved.se
Telefon 0371-819 28

Studie och yrkesvägledare
Cecilia Lindetorp
Telefon 0371-819 20
E-post cecilia.lindetorp@edu.gislaved.se

Amanda Skogström
Telefon 0371-485 165
E-post amanda.skogstrom@edu.gislaved.se

Kurser

Termin 1kurs

kurskod

poäng

Administration 1

ADMAD01

100

Företagsekonomi 1

FÖRFÖR01

100

Information och kommunikation

INFINF01

50

Affärskommunikation

AFFAFÄ00S

100

Termin 2Administration 2

ADMAD02

100

Information och kommunikation

INFINF01

50

Ledarskap och organisation

LEDLED0

100

Personaladministration

ADMPER0

100

Orienteringskurs


100

Gymnasiearbete

GYARHA

100

Industri CNC operatör

Som CNC-operatör ansvarar du för en datorstyrd maskin för mekanisk bearbetning av arbetsstycken. Med hjälp av maskinen tillverkar du detaljer av metall, trä och plast som ingår i kvalificerad verkstadsproduktion. Maskinen programmeras utifrån ritningar och CAD/CAM-underlag. Som CNC-operatör har du möjlighet att från ett ritningsunderlag skapa ett datorprogram som styr en CNC-svarv som sedan producerar detaljer till exempelvis fordonsindustrin. CNC-operatören måste känna till vad som påverkar maskinen och därefter beräkna inställningen för att få ett bra resultat.

Det är vanligt att en CNC-operatör är inriktad mot antingen fräsning, svarvning eller pressning i produktionen, men du kan även växla mellan uppgifterna.

Utbildningen är två terminer på heltid. APL (Arbetsplatsförlagt lärande) gör du sex veckor termin två.


Förkunskapskrav

Godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk och matematik på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper.

kontaktpersoner
Lärare Lars Mellqvist
E-post lars.mellqvist@edu.gislaved.se

Studie och yrkesvägledare
Cecilia Lindetorp
Telefon 0371-819 20
E-post cecilia.lindetorp@edu.gislaved.se

Amanda Skogström
Telefon 0371-485 165
E-post amanda.skogstrom@edu.gislaved.se

Kurser

Termin 1

kurskod

Poäng

Produktionsutrustning 1

PRUPRD01S

100

Produktionsutrustning 2

PRUPRD02S

100

Datorstyrd produktion 1

DARDAT01S

100

Tillverkningsunderlag 1

TILTIL01

50

Människan i industrin 1

MÄIMÄN01

50

Industriell mätteknik grund

PRUIND0

50

Cad 1

CADCAD01

50

Cad/Cam

DARCAD0

50
Termin 2

kurskod

Poäng

Datorstyrd produktion 2

DARDAT02

100

Datorstyrd produktion 3

DARDAT03

100

Tillverkningsunderlag 1

TILTIL01

50

Människan i industrin 1

MÄIMÄN01

50

Industriell mätteknik grund

PRUIND0

50

Cad/Cam

DARCAD0

50

Cad 2

CADCAD02

50

Sidan uppdaterades senast: 2020-11-27