KUrser högskolan på hemmaplan

Vi erbjuder högskolekurser som sänds via telebild från Borås högskola, Jönköpings University och Halmstad högskola. Det innebär att du följer undervisningen via telebild i vårt lärcentras lokaler på Gislaveds Gymnasium på schemalagd tid. Även Yrkeshögskolekurser som är eftergymnasiala och är baserade på arbetslivets kompetensbehov och som bedrivs i nära samarbete med arbetslivet.

Våra kurser

Bättre Lean för service och tjänster 7,5 hp

Kursen syftar till att studenterna dels skall kunna identifiera förbättringspotential i tjänsteprocesser dels förstå hur man kan genomföra systematiska förbättringar. Utgående från principerna i Toyota Production System och Lean visas hur kartläggning av ett tjänsteflöde görs och hur olika former av slöserier kan identifieras och kategoriseras utifrån ett kund- eller brukarperspektiv. Fundamentala komponenter för stabila processer som standardiserade arbetssätt, visuell styrning och kontinuerlig mätning studeras. Avvikelser, förbättringsmål och förbättringsidéer utgör bränsle för en förbättringsprocess där prioritering, problemlösningsverktyg och rotorsaksanalyser tillsammans med en metodik för förbättringsarbetet skapar systematik och struktur. Kursen tar också upp förhållningssätt som skapar bra förutsättningar för förbättringsarbete på en arbetsplats liksom ledarskapets avgörande betydelse för att både starta upp och vidmakthålla ett systematiskt förbättringsarbete.

Genom tre inlämningsuppgifter ges studenterna möjlighet att använda kunskaperna för att kartlägga tjänsteprocesser i en verklig miljö, identifiera problem, göra rotorsaksanalyser och föreslå lösningar.

Tid och plats

Kursperiod: vecka 35-50 2023

Tid:tisdagar kl. 15-18

Plats: Gislaveds Gymnasium

Anordnare Borås högskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan: 15 mars-19 april Länk till annan webbplats.

Pedagogik I 30 hp

Inställd hösten 2022

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av lärandeprocesser och pedagogiska frågor.Kursen syftar till att utveckla förståelse inom pedagogikens kunskapsfält ur såväl beteendevetenskapliga som samhällsvetenskapliga perspektiv.Frågor som behandlas är exempelvis varför vissa kunskaper, färdigheter och värderingar utvecklas och förespråkas inom och mellan individer, grupper och organisationer.

Tid och plats

Kursperiod: vecka 34-23, halvfart 2022/2023

Tid:torsdagar kl. 13:00–16:30

Plats: Gislaveds Gymnasium

Anordnare: Jönköping University Länk till annan webbplats.

Ansökan: 15 mars-19 april Länk till annan webbplats.

Pedagogik II 60 hp

Ej start hösten 2022

Kursen syftar till att fördjupa förståelsen av hur vissa kunskaper, färdigheter och värderingar utvecklas och förespråkas inom och mellan individer, grupper och organisationer genom att anlägga ett historiskt perspektiv och ställa frågor kring hur förutsättningar för lärande har förändrats/moderniserats och vilka konsekvenser detta kan tänkas

Tid och plats

Kursperiod: vecka 34-23, halvfart

Tid:ej klart

Plats: Gislaveds Gymnasium

Anordnare: Jönköping University Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan: 15 mars-19 april Länk till annan webbplats.

Ledarskap 7,5 hp

Öppen för sen anmälan

Kursen har som mål att ge deltagarna både teoretiska och praktiska kunskaper samt förståelse för ledarskap som begrepp och fenomen.Deltagarna ska erhålla kunskaper om ledarskapets tillämpning inom områden som kommunikation och konflikthantering, stress och välbefinnande samt teambuildning.Praktiska moment förekommer för att skapa en djupare förståelse och kunskap kring de områden som kursen behandlar.

Tid och plats

Kursperiod: vecka 44–03, halvfart

Tid: måndagar kl. 17:00-19:00

Plats: Gislaveds Gymnasium

Anordnare: Halmstad Högskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan: 15 mars-19 april Länk till annan webbplats.

Psykologi 30 hp

Inställd hösten 2022

Kursen ger en inledande orientering om psykologins teorier, användningsområden och metoder med särskild betoning på socialpsykologi med grupprocesser samt arbets- och organisationspsykologi. Om du vill förstå hur fördomar bildas, varför vi blir stressade ibland, hur vi fungerar i grupp och hur forskningen genererar kunskap om dessa områden och andra, så är detta en kurs av intresse för dig.

Tid och plats

Kursperiod: vecka 34-23 , halvfart 2022/2023

Tid: Tisdagar kl. 13:00-16:30

Plats: Gislaveds Gymnasium

Anordnare: Jönköping University Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan: 15 mars - 19 april Länk till annan webbplats.

Automation och ellära för industi och underhållspersonal 50 yhp

Nästa start tidigast hösten 2024

Vill du bli en nyckelperson på din arbetsplats? Behöver du kunskap i el
och automation för att hänga med i Industri 4.0?
Nu har du chansen att läsa till el-behörighet B på hemmaplan med ett specialanpassat utbildningsupplägg för dig som arbetar.

Kursen läses på två terminer på kvartsfart via utbildningsprogrammet LearnWARE samt med webbaserade inspelande föreläsningar. Kursen innehåller praktiska moment och erbjuds i Gislaved eller i Vetlanda vid ca 10 tillfällen under kursperioden.

Studieupplägg

Kursens erbjuds via det webbaserade interaktiva utbildningsprogrammet LearnWARE samt via webbaserade och inspelade föreläsningar. Du kan alltså sitta varsomhelst och studera. Allt du behöver är en dator/surfplatta och internetuppkoppling. Detta flexibla studieupplägg ger dig även möjlighet att studera när det passar dig. Kursen innehåller dock några praktiska moment som kommer att erbjudas på plats i Gislaved eller Vetlanda under kvällstid vid 10 tillfällen under aktuell kursperiod.

Förkunskaper och behörighet

För att vara behörig till kursen krävs grundläggande behörighet* och minst 6 månaders arbetslivserfarenhet. Om du helt eller delvis saknar grundläggande behörighet kan du ta antas till kursen via reell kompetens (studenten bedöms ha annan utbildning och eller praktisk erfarenhet/arbetslivserfarenhet som motsvarar grundläggande behörighet) eller 20% regeln (ledningsgruppen bedömer att studenten trots avsaknad av grundläggande behörighet har förutsättningar att tillgodogöra sig kursen).

Grundläggande behörighet: Länk till annan webbplats. Du är behörig till kursen om du har en gymnasie- eller vuxenutbildningsexamen eller annan svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven ovan.

Tid och plats

Kursperiod: Kursen startar eventuellt hösten 2023

Plats: Gislaveds Gymnasium

Ansökan stängd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-hälsa, digitalisering inom vård och omsorg 40 yhp

Nästa start tidigast hösten 2024

Jobbar du som undersköterska , personlig assistent eller vård-biträde?Vill du bli en nyckelperson på din arbetsplats? Behöver du kunskap i e-hälsa och välfärdsteknologi för att hänga med i den snabba teknikutvecklingeni branschen? Nu har du chansen att skaffa dig denna kompetens på hemmaplan samtidigt som du arbetar.

Studieupplägg
Kursen har ett flexibelt och valbart studieupplägg. Kursen kommer att erbjudas på plats i Gislaved för de studerande som önskar ha en fysisk lärare i klassrummet. Utbildningen kommer även att erbjudas via telebild till Vetlanda lärcentrum och Campus Hultsfred.

Detta studieupplägg passar de studerande som till exempel inte har möjlighet att pendla men
önskar fysiska studiekamrater och hjälp med uppkoppling. Utbildningen kommer dessutom
att erbjudas på distans. Du kan alltså sitta var som helst och följa undervisningen och interagera med lärare och övriga studiekamrater. Allt du behöver är en dator/surfplatta och internet- uppkoppling.

Samtliga föreläsningar kommer även att spelas in för de som inte har möjlighet att deltaga till exempel på grund av arbete. Detta flexibla studieupplägg ger dig även möjlighet att studera när det passar dig bäst.

Förkunskaper och behörighet
För att vara behörig till kursen krävs grundläggande behörighet* och minst 6 månaders arbetslivserfarenhet. Om du helt eller delvis saknar grundläggande behörighet kan du antas till kursen via reell kompetens (studenten bedöms ha annan utbildning och eller praktisk erfarenhet/arbetslivserfarenhet som motsvarar grundläggande behörighet) eller 20%-regeln (ledningsgruppen bedömer att studenten trots avsaknad av grundläggande behörighet har förutsättningar att tillgodogöra sig kursen).

Grundläggande behörighet: Länk till annan webbplats. Du är behörig till kursen om du har en gymnasie- eller vuxenutbildningsexamen eller annan svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven ovan.

Tid och plats

Kursperiod: startar eventuellt hösten 2023

Plats: Gislaveds Gymnasium

Ansökan stängd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Konflikt och konflikthantering 7,5 hp

Betoningen ligger på de medmänskliga vardagskonflikter som kan uppstå inom familjen, på arbetet och på fritiden Avsikten att öka försttåelsen för konflikternas uppkomst och utveckling , samt att erbjuda olika metoder för att konstruktivt närma sig och hantera konflikterna. Kursen vänder sig till dem som är intresserade av människors beteenden och kommunikation såväl ur ett yrkesmässigt perspektiv som ur ett mer allmänmänskligt. 

Tid och plats

Kursperiod : vecka 04-23, kvarts fart.2023

Tid: varannan vecka torsdagar kl.16.00-19.00

Plats: Gislaveds gymnasium

Anordnare: Jönköping University

Ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. öppen 15 sep-17 okt

Sidan uppdaterades senast: