Elevhälsa

Skollagen 25 § föreskiver att ”För eleverna i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskolan och grundsärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsa ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.”

I Gislaveds kommun har varje skola sitt eget elevhälsateam som leds av rektor. I teamet ingår förutom rektor skolsköterska, kurator, specialpedagog och i vissa fall studie- och yrkesvägledare.

Den psykologiska insatsen tillkommer vid behov och skolläkaren arbetar med alla teamen.

Läs mer i Barn- och elevhälsaplan i Gislaveds kommun.PDF

Sidan uppdaterades senast: 2018-01-25