Försäkringar

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kommunen har en kollektiv olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och vissa andra grupper. Försäkringen gäller endast vid olycksfall och inte vid sjukdom. Försäkringen gäller utan självrisk.

Egendom som inte tillhör kommunen, exempelvis glasögon eller annan privat egendom, omfattas inte av kommunens försäkringsskydd.

Omfattning

Försäkringen gäller dygnet runt vid olycksfallsskada för följande grupper:

 • Elever i kommunens grundskola (inklusive grundsärskola) år 0-9
 • Elever i kommunens gymnasieskolor (inklusive gymnasiesärskola), inklusive elever från annan kommun, samt elever från Gislaved som går i annan kommuns skola
 • Barn 0-5 år i förskola och familjedaghem
 • Arbetslösa ungdomar 18-25 år i arbetsmarknadspolitiska eller andra åtgärder genom kommunens försorg
 • Brukare
 • Ensamkommande barn

Försäkringen gäller under skoltid/verksamhetstid för följande grupper:

 • Elever i kommunal vuxenutbildning
 • SFI (svenska för invandrare)
 • Deltidspolitiker
 • Övriga deltagare i av kommunen anordnad verksamhet
 • Antal personer i hem för vård eller boende i familjehem och stöd/kontakthem

Anmälan om skada

Skada anmäls direkt på försäkringsbolagets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Välj "Person" för att komma till "Kommunolycksfall".

Försäkringsnummer: 322972-4.2

Kontaktinformation (direktkontakt)

Vid frågor om olycksfallsförsäkringen, kontakta:
Protector Försäkring
Telefon: 08-410 637 00 
E-post: skador@protectorforsakring.se

Postadress:
Protector Försäkring, Skadeanmälan
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm

Sidan uppdaterades senast: 2019-12-16