Ekbackens förskola 1 och 2

Ekbackens förskola 1 och 2 har totalt fem avdelningar:

  • Delfinen
  • Björnen
  • Galaxen
  • Månen
  • Solen

Tillsammans arbetar vi för att ständigt utveckla verksamheten. Både barn och föräldrar ska känna sig välkomna i vår verksamhet. Vår strävan är att ha en gemensam grundsyn och förhållningssätt i mötet med barn och föräldrar.

Alla barn ska känna att de duger och är någon som kan och verksamheten ska upplevas rolig, trygg och lärorik. Vår uppgift är att stärka varje barns tillit till sin egen förmåga och att främja lusten och viljan att lära. Genom att vara lyhörda har vi möjlighet att se varje barns behov. Vi stödjer barnen i deras utveckling och i olika möten så att förmågor som ansvar, respekt, empati och inlevelse främjas.

Olika kulturella tillhörigheter ser vi som en tillgång som berikar lärandet och ger mångfald. Med hjälp av olika tekniker och genom ett utforskande arbetssätt får barnen möjlighet att pröva och upptäcka meningsfulla sammanhang. Nyfikenhet, kreativitet och fantasi ska prägla verksamheten. Hos oss ska barnen få uppleva att det finns många sätt att lösa problem på.

Genom dialog och reflektion tillsammans med barnen, men också genom den viktiga leken, sång, musik, rörelse, drama, sagor, rim & ramsor och skapande aktiviteter, hjälper vi barnen att utveckla kommunikation och samspel.

Vi värnar om vår miljö och är aktsamma om den. Med naturen inpå knutarna ger den oss enastående tillfällen att lära tillsammans och få insikter i kretsloppet, men också att uppleva och njuta med alla.

Vi utgår från läroplanen för förskolan när vi arbetar.

Kontaktinformation (direktkontakt)

Rektor Ann-Christin Liljedahl

Avdelningar:
Björnen: 0371-818 34
Delfinen: 0371-818 33
Galaxen: 0371-818 35
Månen: 0371-818 67
Solen: 0371-818 50

Post- och besöksadress:
Ekbackens förskola 1
Avdelningarna Björnen, Delfinen, Galaxen
Kyrkvägen 7
333 77 Burseryd

Ekbackens förskola 2
Avdelningarna Månen och Solen
Ekgatan 8
333 77 Burseryd

Sidan uppdaterades senast: 2020-06-22