Åsenskolan, Anderstorp

Vår skola och närmiljö

Åsenskolan i Anderstorp är en 7-9 skola med cirka 300 elever fördelade på 12 klasser. Skolan byggdes i slutet av 1960-talet. Med tiden har verksamheterna förändrats vilket ställer andra krav på skolans lokaler. Därför genomfördes en stor renovering under 2007. Nu har vi vackra och ändamålsenliga lokaler.

Skolan ligger centralt i samhället med äldre villabebyggelse samt hyreshus i upptagningsområdet. Inom samma område ligger sporthall, simhall, bibliotek och kommunala musikskolan. Skog och natur ligger på gångavstånd.

Gemensamma kärnvärden

Åsenskolans personal och elever arbetar gemensamt för en värdegrund som genomsyrar verksamheten. Vi ska alla förstå innebörden av orden:

  • Dialog
  • Ansvar
  • Fokus

Dessa ord bildar de grundläggande kärnvärdena hos Åsenskolan.

Oavsett mellan vilka personer dialogen förs ska den präglas av öppenhet, ärlighet, empati och respekt. När vi talar med varandra är det viktigt att lyssna och ta sig tid att förstå vad den man talar med vill ha sagt. I dialogen ska det finnas utrymme för kompromiss och en öppenhet att våga fråga när saker är oklara.

Vi tar gemensamt ansvar för att skolan ska vara en plats där alla trivs. Viljan att ta ansvar börjar med känslan av att vara delaktig. Vi är beroende av varandra för att kunna skapa en arbetsmiljö där alla kan nå sina mål.

Vi har höga förväntningar på dem vi arbetar tillsammans med vilket är vägledande när vi tar oss an skolans mål. Fokus ligger på hur vi ska nå våra mål på bästa sätt.

Fritidsgården Carlo

I anslutning till Åsenskolan finns fritidsgården Carlo. Fritidsgården har ett varierande program. Här kan du bland annat spela biljard, fotbollsspel eller bara ta det lite lugnt.

Carlo är öppen både på dagtid och kvällstid. Läs mer om öppettiderna på fritidsgården Carlo.

Kontaktinformation (direktkontakt)

Rektor Mirza Basic
Biträdande rektor Mattias Bennet

Skolsköterska 0371-826 59

Fritidsgården Carlo: 0371-826 61

Besöksadress:
Storgatan 30, Anderstorp

Sidan uppdaterades senast: 2018-08-16