Gislaved 50 år

Kontaktcenter

Skicka e-post med dina frågor om jubileumfirandet (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Ansök om jubileumspotten

Du som hör till näringslivet, föreningslivet eller annan organisation i Gislaveds kommun kan söka pengar för att bidra till kommunens 50-årsfirande. Jubileumspotten om 500 000 kronor är utdelad och ansökan stängdes 2024-05-08.

År 2024 fyller Gislaveds kommun 50 år – det ska vi fira tillsammans! Som förening eller organisation kan ni bidra till firandet genom att arrangera ett evenemang, en aktivitet eller ett annat initiativ som en del av jubiléet.

Jubileumspotten är utdelad och ansökan stängd

Jubileumspotten är utdelad. Ansökningar till jubileumspotten har behandlats i den turordning de kommit in. Det är ett antal föreningar vars ansökningar inte behandlats när jubileumspotten stängs. Eftersom det är möjligt att föreningar som fått bidrag beviljade inte nyttjar hela beloppet kvarstår väntande föreningar på en kölista. De är aktuella att få bidrag endast om det skulle återlämnas pengar till potten.

Ett delat kalas är dubbelt så kul

Delad glädje är dubbel glädje och ett delat kalas är dubbelt så kul!

Ditt deltagande gör jubileet extra speciellt. Vi tror på att gemenskap byggs genom att dela minnen och upplevelser tillsammans. Är det något du brinner för att arrangera eller vill uppleva?

Du som är skriven eller verksam i Gislaveds kommun har möjlighet att söka pengar för det du vill göra som en del av jubiléet. Det gör du genom att skicka in en digital ansökan till kommunens jubileumspott.

Du kan ansöka som förening eller organisation. Alla ansökningar bedöms individuellt utifrån ett antal bedömningskriterier. Se mer information i flikarna längre ner på sidan.

Totalt 500 000 kronor i stöd till medarrangörer

Sammanlagt delar vi ut 500 000 kronor till invånare och verksamma i gislaveds kommun som vill vara med och bidra till jubiléet. OBS jubileumspotten är utdelad och ansökan stängd 2024-05-08.

Se listan på de föreningar som fått tilldelat medel ur jubileumspotten för att ordna aktiviteter inom ramen för jubileet.

Frågor och svar om jubileumspotten

Du ansöker om jubileumspotten via ett digitalt formulär. Fyll i och skicka in din ansökan via e-tjänsten nedan. OBS jubileumspotten är utdelad och ansökan stängd 2024-05-08.

Alla organisationer eller föreningar i Gislaveds kommun kan ansöka om jubileumspotten.

Kommunens verksamheter kan inte ansöka om Jubileumspotten

Du kan ansöka om pengar för evenemang, aktiviteter eller andra initiativ som du vill genomföra som en del av jubiléet. Evenemanget, aktiviteten eller initiativet får vara avgiftsbelagd och ha åldersgräns.

Du kan söka pengar för samtliga kostnader kopplat till det du vill göra. Du ska kunna redovisa dina kostnader med kvitton. Om du får din ansökan till jubileumspotten beviljad innebär det att din förening behöver lägga ut pengar inför aktiviteten. När den är genomförd skickar du in kvitton och får pengar utbetalade.

Du kan däremot inte ansöka för sådant som redan finansieras av annat stöd eller bidrag från kommunen, likt produktionsstöd eller arrangemangsbidrag, stipendier

Belopp mellan 2 000 och 50 000 kronor beviljas.

Kommunens 50-årsfirande syftar till att öka stoltheten hos kommunens invånare genom att bredda bilden av Gislaveds kommun. Både ur ett historiskt, nutida och framåtblickande perspektiv. Som jubileumsarrangör står du bakom detta.

Som jubileumsarrangör ansvarar du för allt från planering, marknadsföring, eventuell biljetthantering och genomförande. Du ansvarar även för att kommunicera att ditt evenemang, aktivitet, eller initiativ är en del av Gislaveds kommuns 50-årsfirande. Du kommer också får stöttning från oss med spridning av ditt evenemang via kommunens kanaler.

Styrgruppen för kommunens 50-årfirande fattar beslut om vilka ansökningar som beviljas finansiering. Alla ansökningar bedöms individuellt utifrån följande bedömningskriterier:

  • Finansieringen ska kopplas till ett evenemang, aktivitet eller annat initiativ som genomförs specifikt med anledning av Gislaveds kommuns 50-årsfirande
  • Evenemanget, aktiviteten eller initiativet ska genomföras i Gislaveds kommun under år 2024
  • Evenemanget, aktiviteten eller initiativet ska vara inkluderande, det vill säga öppet för alla att ta del av eller delta vid. Det får till exempel inte vara exklusiv enbart för medlemmar i en förening.
  • Digitala evenemang eller aktiviteter ska tillgängliggöras på ett sätt så att Gislaveds kommuninvånare kan ta del av det.

Utöver dessa behöver det evenemang, aktivitet eller projekt som du ansöker om finansiering för att uppfylla ett eller flera av följande kriterier:

  • Öka attraktiviteten för Gislaveds kommun
  • Öka stoltheten hos invånarna i Gislaveds kommun
  • Bredda bilden av Gislaveds kommun ur ett historiskt, nutida eller framåtblickande perspektiv

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanGislaveds kommun fyller 50 år och det vill vi fira. 2024 bjuder vi in invånare, besökare, föreningar och företag att fira tillsammans.

 

Gislaveds kommun
Stortorget 1, Gislaved
Telefon: 0371-810 00