Serviceinformation

Eldningsförbudet upphör

Eldningsförbudet som infördes den 17 juni 2021 för Gislaveds kommun upphör att gälla från och med onsdag den 7 juli 2021 klockan 16:00.

Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord i samråd med länets räddningstjänster, Länsstyrelsen i Jönköping och utifrån SMHI:s prognoser.

Eldning ska fortfarande genomföras på ett säkert sätt och under stor försiktighet. All eldning sker på eget ansvar.

AKTUELLT

RSS Gå till RSS-flödet för gislaved.se Gå till RSS-flödet för gislaved.se

KONTAKTA OSS

Kontaktcenter
Telefon till vår kommunvägledning: 0371-810 00, öppet helgfria vardagar mellan klockan 8 och 16.

Från och med den 18 januari har receptionen i kontaktcenter öppet 9.00-11.30 helgfria vardagar.

Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan
Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)

Mer kontaktinformation