Gislaved 50 år

Mobbing, mobilen och internet

Senast uppdaterad 20 maj 2024

I samband med jubileumsåret ordnade föräldraföreningen på Ekenskolan i Anderstorp en föreläsning om mobbning.

Den 24 april välkomnade föräldraföreningen på Ekenskolan i Anderstorp alla kommunens föräldrar till en viktig föreläsning om hur vi upptäcker och förebygger mobbning.

Mobbning och kränkande behandling mellan barn och ungdomar är ett ämne vuxenvärlden har svårt hantera. Kommunikationen mellan barn och vuxna måste bli bättre. Vi kan göra så mycket med små insatser. Föreläsningen syftade att ge kommunens föräldrar kunskap och redskap för att hjälpa barnen till en bra framtid.

Deltagarna beskrev föreläsningen som informativ och givande.

Föreläsningen hölls av Andreas Glingfors, tidigare närpolisen som sadlade om till socialpedagog inom skolan och nu föreläser i skolor om mobbning, mobilen och internet.

Aktiviteten har fått bidrag beviljat ur jubileumspotten. Här ser du hela listan på föreningar och organisationer som fått bidrag

Gislaveds kommun fyller 50 år och det vill vi fira. 2024 bjuder vi in invånare, besökare, föreningar och företag att fira tillsammans.

 

Gislaveds kommun
Stortorget 1, Gislaved
Telefon: 0371-810 00