Gislaveds kommun logotyp

Vad innehåller kartorna?

Utdrag ur primärkartan

Utdrag ur primärkartan används vid mindre tillbyggnader och komplementbyggnader,
t ex garage och förråd, samt vid enkla ärenden, t ex mur och plank. Kartan levereras i skala 1:500 och innehåller:

 • Fastighetsbeteckning
 • Fastighetsgränser
 • Areal
 • Byggnader
 • Vägar
 • Vatten- och avloppsledningar (kommunalt)
 • Fjärrvärme och gasledningar

Enkel nybyggnadskarta

Enkel nybyggnadskarta används vid lite större tillbyggnader och komplementbyggnader. Kartan levereras i 1:500. Den innehåller samma som utdrag ur primärkartan och dessutom:

 • Gällande detaljplan med planbestämmelser

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta används vid nybyggnad av t ex en- eller flerbostadshus, industri, affär eller skola samt även vid stora tillbyggnader och komplementbyggnader.
Kartan levereras i skala 1:500. Den innehåller samma som utdrag ur primärkartan och dessutom:

 • Gällande detaljplan med planbestämmelser
 • Markhöjder
 • Gatuhöjder

Utdrag ur fastighetskartan

Utdrag ur fastighetskartan används på landsbygden utanför detaljplanelagt område och är en enklare variant av karta som inte har samma noggrannhet. Kartan innehåller samma som utdrag ur primärkartan förutom ledningar. Kartan levereras i skala 1:1 000 samt 1:10 000.