Gislaveds kommun logotyp

Presentation av Gislaveds kommun som utförare inom hemtjänsten

Gislaved kommun står för ett värdigt och gott bemötande, där det är du som är i centrum. För att du ska känna dig trygg med vår hjälp, får du en fast omsorgskontakt i hemtjänsten som tillsammans med dig gör en plan för hur dina insatser ska utföras. Insatserna anpassas efter dina behov.

Vår kompetens

Gislaveds kommun har en lång erfarenhet av att utföra hemtjänst av god kvalité. Personalen som arbetar inom hemtjänsten har omvårdnadsutbildning.
Vi satsar på kontinuerlig vidareutbildning för att våra medarbetare ständigt ska bli bättre. Vi har personal som är utbildade i Demenssjukvård, lindrande vård och rehabilitering.
Flera av våra medarbetare behärskar olika språk. (som exempel; engelska, finska, bosniska, serbokroatiska och tyska.)

Insatser som utförs enligt biståndsbeslut

  • Personlig omvårdnad, hjälp med hygien, social aktivering mm.
  • Hälso- och sjukvårdsinsatser, personalen som arbetar inom hemtjänsten kan bli delegerad för att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter såsom att ge läkemedel och insulin.
  • Serviceinsatser, städning, inköp/övriga ärenden, tvätt-och klädvård, enstaka ledsagning. Kommunens hemtjänst besvarar och åtgärdar alla trygghetslarm. Vi har en säker nyckelhantering.
  • Vi levererar nylagad, varm mat.
  • Hemtjänstpersonalen finns i tjänst dygnet runt alla dagar i veckan.

Fixartjänst

Vi förmedlar kontakt med Fixartjänsten.

Fixartjänsten riktar sig till dig som är över 67 år och syftet är att förebygga fallolyckor i det egna hemmet.

Exempel på vad de kan utföra är;

  • uppsättning och nedtagning av gardiner, tavlor och hyllor,
  • test och kontroll av brandvarnare och byte av batterier, proppar och glödlampor,
  • skottning och grusning av trapp och väg till postlåda inom tomtgräns.

Tjänsterna som Fixartjänsten utför är kostnadsfria och inte begränsade till ett visst antal gånger.

Geografiskt område

De olika hemtjänstgrupperna täcker geografiskt hela Gislaveds kommun.

Kontaktuppgifter

Gislaveds kommun
Socialförvaltningen 332 80 Gislaved
kommunen@gislaved.se