Gislaveds kommun logotyp

Ansvarsfördelning vid ny matgäst med matallergi/matöverkänslighet och specialkost

Föräldrar/anhörigas ansvar

 • Lämna information om barnets matallergi/matöverkänslighet via
  registreringsblanketten för matallergi, matöverkänslighet och specialkost. Det ska tydligt framgå vad barnet/eleven är allergisk mot, symtom om barnet får i sig allergen och eventuell medicinering. Tydlig instruktion om var medicinen förvaras och dosering av den ska framgå. Registreringsblanketten lämnas till ansvarig lärare/förskolepersonal.
 • Meddela förändringar i kosten omedelbart till ansvarig lärare/förskolepersonal och personalen på förskole-/skolrestaurangen.

Registreringsblankett finns på kommunens webbplats

Skol-/förskolerestaurangens ansvar

 • Att tillhandahålla mat till barn/elever med ett avvikande behov.
 • Att ha en säker måltidshantering enligt handlingsplan för matallergi och även i egenkontrollprogrammet.
 • Vid nyanställning av personal ska information och upplysning om gällande rutiner alltid ges.
 • Att omedelbart uppdatera i dokumenten för matallergi, matöverkänslighet och
  specialkost vid förändingar och nyregistreringar.

Lärares/förskolepersonalens ansvar

 • Lämna ut registreringsblanketten för matallergi, matöverkänslighet och specialkost vid höstterminens start för elever som börjar förskola, förskoleklass, årskurs 4 och 7 samt gymnasiet årskurs 1 eller vid varje ny inskolningsinskrivning av barn/elev.
 • Samla in den ifyllda blanketten och lämna till skoladministratör.
 • Förvissa sig om symtom hos allergiska elever/barn samt eventuell medicinering och förvaring av den.
 • Inte glömma bort barn/elever som är i behov av avvikande mat när det är utflykt eller kalas.
 • I skol-/förskolerestaurangen förvissa sig om att eleven/barnet tar rätt mat.
 • Vid tillbud och allergiska reaktioner i samband med måltid under skoldagen ska
  tillbudsrapport skrivas och lämnas till rektor. 

Skoladministratörens ansvar

 • Att kopiera upp registreringsblanketten för matallergi, matöverkänslighet och
  specialkost så att ett exemplar lämnas till skol-/förskolerestaurang, ett exemplar till skolsköterska (gäller inte barn inom förskolan) och ett exemplar till ansvarig lärare/förskollärare.

Skolsköterskans ansvar

 • Stöd i att skapa bra rutiner för elevens medicinering och förvaring av mediciner.
 • Informera och erbjuda träning för personal hur medicinering, till exempel adrenalinpenna, fungerar.
 • Säkerställa att rutiner kring allergier hålls ajour genom ständig kommunikation mellan vårdnadshavare, skola och förskole-/skolrestaurang.
 • Stöd till personalen inom förskole-/skolrestaurang vid eventuella oklarheter kring
  allergier.