Gislaveds kommun logotyp

FAQ om PRAO i Gislaveds kommun

Jag vill söka egen PRAO-plats, vad gäller för mig?

Kontakta din klassmentor eller studie- och yrkesvägledare på skolan om du har frågor kring att söka egen plats. Om du fixar egen PRAO-plats utanför Gislaveds kommun utgår ingen reseersättning, men det finns möjlighet att söka lunchersättning från skolan på 35 kronor per dag.

Jag har anmält lediga PRAO-platser. Hur vet jag vilka elever som kommer till mig?

Cirka två veckor innan respektive PRAO-vecka kommer den kontaktperson som är anmäld, att få ett mail med uppgifter om vilka elever som kommer. Det kommer ett mail per elev så tar du emot flera elever får du flera mail (exempelvis PRAO vecka 40 får mail måndag vecka 38). Får du inte något mail så hör av dig till PRAO-samordnaren via kommunens kontaktcenter.

I mailet finns också en handledarguide.

Behöver kontaktpersonen mer info om ungdomarna än vad som finns i mailet?

Då det behövs kommer skolpersonal att ta kontakt med respektive kontaktperson. Det kan till exempel handla om extra anpassningar eller andra förutsättningar som kan vara bra för kontaktpersonen att veta.

Hör skolan inte av sig så kan du räkna med att det inte behövs, men har du frågor så kan du kontakta skolans kontaktperson som finns i mailet du fått.

Vilka arbetstider gäller?

Ungdomarna får inte arbeta mellan klockan 20.00-6.00, i övrigt går det att lägga tiden där emellan. Tänk på att göra detta tydligt i anmälan av PRAO-platsen så ungdomarna kan förbereda sig. Arbetsdagen ska vara cirka 6 timmar (max 7 timmars arbetstid exklusive lunch och rast) men kan variera beroende på verksamhet och ungdom.

Tiderna kan också behöva anpassas efter busstider, detta görs i överenskommelse med ungdomen.

Vad händer om ungdomen är sjuk?

Då ska ungdomarna höra av sig både till er på arbetsplatsen och skolan.

Vad gör jag om det inte dyker upp någon ungdom?

Meddela den kontaktperson som gäller för eleven på respektive skola eller PRAO-samordnare (kontaktuppgifter finns i praktikkortet som man når via länken i mailet från samverka.nu). Hittar ni inte eller ni inte får tag i någon så ring till expeditionen på respektive skola (nås via kommunens kontaktcenter 0371-810 00).

Hur är det med arbetskläder?

Finns det behov av särskilda arbetskläder är det ni som arbetsplats som tillhandahåller det för ungdomarna. Bra om detta tydliggörs när PRAO-plats anmäls. Arbetsgivaren ansvarar alltid för att eleven använder skyddsutrustningen på arbetsplatsen.

Var äter eleverna lunch?

Eleverna ska i normalfallet gå till närmaste skola för att äta lunch. I de fall det inte går att äta i skolmatsal på grund av för långt avstånd eller andra skäl, tar eleven med egen matlåda och kan söka lunchersättning på 35 kronor per dag. Det kan även förekomma att ungdomarna vill ta med sig egen mat eller åker hem för att äta. Viktigt att ni avtalar lunchtider under första dagen. Tänk på att skolköken har lunch lite tidigare än vanliga restaurangkök, så det är bra att vara på plats i skolmatsalen innan kl. 12.00.

Hur arbetar eleverna med det som de lär sig under PRAO:n?

Eleverna kommer ibland att ha med sig material från skolan. Bland annat kan det förekomma intervjuer av dig som kontaktperson kring yrket. Eleverna kommer jobba både inför och efter PRAO:n i skolan, särskilt i ämnena svenska och engelska. Fråga gärna eleven vad den ska göra när den kommer till er.

PRAO-platsen ligger på ett sådant avstånd att transport behövs. Hur löser vi det?

Elever som är i behov av att exempelvis åka buss för att komma till sin PRAO-plats får ett busskort via hemskolans expedition. Eleven lånar busskortet under PRAO-dagarna, och lämnar efter genomförd PRAO tillbaka kortet till skolans expedition. För dig som löst egen PRAO-plats utanför Gislaveds kommun utgår ingen reseersättning.

Får elever åka med i tjänstebilar utan medgivande från vårdnadshavare?

Ja.

Vem har ansvar för ungdomarna under PRAO?

Hemskolan har alltid ansvar för eleverna under PRAO. Dock är det du som har ett arbetsmiljöansvar. Mer information kring arbetsmiljö finns på Arbetsmiljöverkets webbplats eller på gislaved.se/PRAO.

Vilka försäkringar gäller för eleverna?

Ungdomarna är försäkrade via hemskolan. PRAO är en del av undervisningen, precis som till exempel lektion i svenska eller slöjd.

Om kontaktpersonen blir sjuk, vad händer då?

Då är det upp till ansvarig chef att försöka lösa det. Viktigt att så många som möjligt i personalgruppen vet om att det är en PRAO-elev under de berörda veckorna. Det går såklart även alltid att höra av sig till PRAO-samordnare eller skolans kontaktperson via kommunens kontaktcenter, om det inte går att lösa.

Är det tillåtet att ungdomarna har med sig iPad på arbetsplatsen?

Ja. En del av PRAO:n är att eleverna ska dokumentera och hämta material vid bland annat intervjuer med kontaktpersoner eller annan personal på arbetsplatsen. Det är dock du som kontaktperson som bestämmer på vilket sätt och när den ska användas. Fråga alltid eleven kring skoluppgifterna och avsätt hellre tid då eleven kan arbeta med detta.

Vad gör jag om ungdomen missköter sig?

Ta en direktkontakt med ansvarig skolpersonal (återfinns via mailet du fick inför PRAO:n) på respektive skola och förklara vad det är. Extra viktigt med god dialog mellan skolan och arbetsplatsen.

Handledarutlåtande och närvaroregistrering? Var skriver jag det?

Det gör du genom att trycka på länken i mailet du fått från samverka.nu, då kommer du till praktikkortet där man kan registrera närvaro och skriva handledarutlåtande. Tänk på att eleverna har stor nytta av handledarutlåtandet redan när de söker sommarjobb.

Vem fördelar anmälda platser till eleverna?

Eleverna får önska bland anmälda platser. Sen är det respektive skolas elevhälsoteam (rektor, skolsköterska, specialpedagog, kurator, mentor, studie- och yrkesvägledare) som fördelar platserna.

Arbetsplatsen vill ha mer info kring PRAO och vad som förväntas av oss, vad gör vi?

Ta kontakt med skola eller PRAO-samordnare, det finns möjlighet för mer info till arbetslag/enheter per telefon och på plats.