Gislaveds kommun logotyp

FAQ om PRAO i Gislaveds kommun

Jag ska söka egen PRAO-plats, vad gäller för mig?

Du har möjlighet att söka egen PRAO-plats, dock är det ett krav att PRAO-platsen ligger utanför Gislaveds kommuns gränser. Du måste lämna arbetsplatsens kontaktuppgifter till din studie- och yrkesvägledare. När du fixar egen PRAO-plats utanför Gislaveds kommun utgår varken mat- eller

reseersättning. Din PRAO-plats är godkänd först när arbetsplatsen fyllt i en riskbedömning som skickas till dem när du anmält detta till din studie- och yrkesvägledare.

Hur vet jag vilka elever som kommer till mig?

Cirka två veckor innan respektive prao-vecka kommer den handledaren som är anmäld, att få ett mail med uppgifter om vilka elever som kommer. Det kommer ett mail per elev så tar du emot ett par får du två mail (ex prao v.40 mail måndag v.38). Får du inte något mail så hör av dig till projektledaren för skola-arbetsliv.

I mailet finns också en handledarguide och en kort beskrivning av elevernas skoluppgifter.

Behöver handledaren mer info om ungdomarna än vad som finns i mailet?

Då det behövs kommer skolpersonal att ta kontakt med respektive handledare. Det kan till exempel handla om extra anpassningar, allergier eller andra förutsättningar som kan vara bra för handledaren att veta.

Hör skolan inte av sig så kan du räkna med att det inte behövs, men har du frågor så kan du kontakta skolans kontaktperson som finns i mailet du fått.

Vilka arbetstider gäller?

Ungdomarna får inte arbeta mellan klockan 19.00-07.00, i övrigt går det att lägga tiden där emellan. Tänk på att göra detta tydligt i anmälan av prao-platsen så ungdomarna kan förbereda sig. Arbetsdagen ska vara cirka 6 timmar men kan variera beroende på verksamhet och ungdom.

Tumregeln är kvalité. Tiderna kan också behöva anpassas efter busstider, detta görs i samspråk med ungdomen.

Vad händer om ungdomen är sjuk?

Då kommer ungdomarna att höra av sig både till er på arbetsplatsen och skolan.

Vad gör jag om det inte dyker upp någon ungdom?

Ta kontakt med den kontaktperson som gäller för eleven på respektive skola. Hittar ni inte eller ni inte får tag i någon så ring till expeditionen på respektive skola (nås via kommunens kontaktcenter 0371-810 00).

Ska jag föra någon närvaro på ungdomen?

Ja, det sköter respektive handledare. Det administreras via samverka.nu (länk i mail som du fick ut innan PRAO), där finns all info som är bra att ha. För gärna närvaron varje dag så skolan kan uppmärksamma om det är någon som inte alls varit på sin PRAO.

Hur är det med arbetskläder?

Finns det behov av särskilda arbetskläder är det ni som arbetsplats som tillhandahåller det för ungdomarna. Bra om detta tydliggörs när prao-plats anmäls. Arbetsgivaren ansvarar alltid för att eleven använder skyddsutrustningen på arbetsplatsen.

Var äter eleverna lunch?

Eleverna ska gå till närmaste skola för att äta lunch. I vissa enstaka fall kommer eleverna att få en matersättning om det är för långt till skolmatsalen. Det kan även förekomma att ungdomarna har med sig egen mat eller åker hem för att äta. Viktigt att ni avtalar lunchtider under första dagen. För dig som löst egen PRAO-plats utanför Gislaveds kommun utgår ingen matersättning.

Hur arbetar eleverna med det som de lär sig under PRAO:n?

Eleverna kommer att ha med sig material från skolan. Bland annat kan det förekomma intervjuer av dig som handledare kring yrket. Eleverna kommer jobba både inför och efter PRAO:n i skolan, särskilt i ämnena svenska och engelska. Fråga gärna eleven vad den ska göra redan innan den kommer till er.

PRAO-platsen ligger på ett sådant avstånd att transport behövs. Hur löser vi det?

Elever som är i behov av att exempelvis åka buss för att komma till sin PRAO-plats får ett busskort via hemskolans expedition. Eleven lånar busskortet under PRAO-dagarna, och lämnar efter genomförd PRAO tillbaka kortet till skolans expedition. För dig som löst egen PRAO-plats utanför Gislaveds kommun utgår ingen reseersättning.

Får elever åka i med i tjänstebilar utan medgivande från vårdnadshavare?

Ja.

Vem har ansvar för ungdomarna under PRAO?

Hemskolan har alltid ansvar för eleverna under PRAO. Dock är det du som har ett arbetsmiljöansvar. Med information kring arbetsmiljö finns på arbetsmiljöverkets webbplats eller på gislaved.se/PRAO.

Vilka försäkringar gäller för eleverna?

Ungdomarna är försäkrade via hemskolan. PRAO är en del av undervisningen, precis som till exempel lektion i svenska eller slöjd.

Om handledaren blir sjuk, vad händer då?

Då är det upp till ansvarig chef att försöka lösa det. Viktigt att så många som möjligt i personalgruppen vet om att det är en PRAO-elev under de berörda veckorna. Det går såklart även alltid att höra av sig till skolans kontaktperson eller projektledaren för skola-arbetsliv om det inte går att lösa.

Är det tillåtet att ungdomarna har med sig iPad på arbetsplatsen?

Ja. En del av praon är att eleverna ska dokumentera och hämta material vid bland annat intervjuer med handledare eller annan personal på arbetsplatsen. Det är dock du som handledare som bestämmer på vilket sätt och när den ska användas. Fråga alltid eleven kring skoluppgifterna och avsätt hellre tid då eleven kan arbeta med detta.

Vad gör jag om ungdomen missköter sig?

Ta en direktkontakt med ansvarig skolpersonal (återfinns via mailet du fick inför PRAO:n) på respektive skola och förklara vad det är. Extra viktigt med god dialog mellan skolan och arbetsplatsen.

Handledarutlåtande? Var skriver jag det?

Det gör du på samverka.nu (länk från mail). Tänk på att eleverna har stor nytta av dessa redan när de söker sommarjobb.

Vem bestämmer vilken PRAO-plats eleven ska vara på?

Det gör respektive skolas elevhälsa (rektor, skolsköterska, specialpedagog, kurator, mentorer, studie- och yrkesvägledare). Eleverna väljer alltså inte detta själva.

Dock finns det möjlighet för eleverna att söka sig till andra PRAO-platser utanför Gislaveds kommuns geografiska område. Detta gör eleverna senast fyra veckor innan PRAO-veckan.

Arbetsplatsen vill ha mer info kring PRAO och vad som förväntas av oss, vad gör vi?

Ta kontakt med skola eller arbetslivsutvecklaren, det finns möjlighet för mer info till arbetslag/enheter per telefon och på plats.