Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Ferieverksamheten

Här hittar du information om Ferieverksamheten och hur ungdomar ska gå tillväga för att få jobba på sommaren.

Ferieverksamheten

Varje sommar har du som är ung möjlighet att söka ett feriearbete i någon av Gislaved kommuns verksamheter. Syftet med feriearbete är att ge de som är unga möjlighet att få arbetslivserfarenheter och referenser inför kommande arbetsliv.

För att kunna ansöka arbete inom ferieverksamheten måste du kunna arbeta självständigt sex timmar per dag i tre veckor och vara folkbokförd i Gislaveds kommun.

Ansökningsperioden är 1 februari till 3 mars 2024

Ansökan är stängd

https://feriebas.se/gislaved/minasidor/

Feriearbete kan du söka om du är mellan 16 och 19 år och inte kunnat ordna ett sommarjobb på egen hand. Sommarjobb och feriearbete går inte att kombinera. Är du äldre än 19 år och studerar på eller har avslutat ett gymnasieprogram under det aktuella året, är du också välkommen att söka.

Du ska med hjälp av handledning utföra de arbetsuppgifter du blir tilldelad, visa intresse och hålla tider enligt anställningsavtal.

Lönen är 75 kronor i timmen plus semesterersättning.

Feriepraktik kan du söka det år som du går ut 8:an.

Som feriepraktikant har du rätt till en handledare som ska vägleda dig under din tid på en kommunal arbetsplats eller i en förening som är verksam i kommunen. Som feriepraktikant kommer du att få möjlighet att bilda dig en egen uppfattning om hur det är att jobba inom en kommunal verksamhet.

Du får en praktikersättning på 60kr/timme.

Period 1: 17 juni - 5 juli (ej midsommarafton)

Period 2: 8 juli - 25 juli

Period 3: 26 juli - 14 augusti

Du jobbar 14 dagar som blir 84 timmar sammanlagt. Men vi kommer att bjuda in till två timmars introduktion så man kan komma upp i 86 timmars arbete.

Nej, du måste ansöka medan ansökan är öppen.
Ansökan är öppen 1 februari till 1 mars. Annars är du välkommen att söka nästa år.

Du har ett svenskt personnummer

Du gör din ansökan online på följande länkar:

Efter att du har gjort en ansökan får du ett konto på "Mina sidor".

Du får ett lösenord skickat till din e-post. Logga in på Mina Sidor med hjälp av din e-postadress och ditt lösenord. Tänk på att ange en e-post du använder då du kommer få mer information där!

Därefter kan du när som helst under ansökningstiden logga in och ändra uppgifterna. När ansökan stänger kan du inte längre ändra. Du får veta om du har fått en plats eller inte i mitten av mars.

OBS! Det är också på Mina sidor du tackar ja eller nej om du får ett erbjudande. Detta måste du göra senast 25 mars.

Om du inte har ett svenskt personnummer

Ta kontakt med din Studie- och yrkesvägledare så får du en skriftlig blankett som du eller någon annan sedan lämnar in till AME i Anderstorp, adress Töråsvägen 16. Du kan också ta kontakt med ferieverksamheten direkt för att få en blankett.

Efter att vi har fått in din blankett kommer vi registrera din ansökan i vårt system. Du får du ett mejl med inloggningsuppgifter som du kan använda på "Mina sidor".

Länk till "mina sidor":

https://feriebas.se/gislaved/minasidor/

Om du har skyddad identitet

Ta kontakt med din Studie- och yrkesvägledare så får du en skriftlig blankett som du eller någon annan sedan lämnar in till AME i Anderstorp, adress Töråsvägen 16. Du kan också ta kontakt med ferieverksamheten direkt för att få en blankett.

Efter att vi har fått in din blankett kommer vi registrera din ansökan i vårt system. Du får du ett mejl med inloggningsuppgifter som du kan använda på "Mina sidor".

Du loggar in på Mina sidor och svarar antingen ja eller nej. Tänk på att du förlorar din plats helt om du svarar nej. Du får alltså inte ett nytt erbjudande.

Sista dagen att svara är 25 mars.

Det är många som söker en ferieplats och det innebär tyvärr att inte alla får en plats. Om du inte får ett erbjudande kan det till exempel bero på att du har haft en ferieplats tidigare eller att dina önskemål inte gick att matcha till en ledig plats.

Du hamnar på en reservlista och kan komma att få ett erbjudande senare om någon annan till exempel tackar nej till sin plats.

Ge däremot inte upp på ditt sommarjobbssökande! Fortsätt försök att hitta ett eget sommarjobb.

Alla platser matchas utifrån de val och beskrivningar du gjort i din ansökan. De som inte har haft en ferieplats tidigare år prioriteras.

Man kan inte ordna en plats själv, de är redan förutbestämda.

Tyvärr kan inte alla som söker få en plats. Det är cirka 500 personer som söker varje år och vi har runt 320 platser att erbjuda.

Får du en arbetsplats där det krävs utdrag från belastningsregistret så måste du själv beställa det från polisens hemsida.

Arbetsplatser där det gäller:

Förskola och fritidshem

Detta ska du sedan ta med dig din första dag och visa för din handledare. Gör du inte detta får du inte vara på arbetsplatsen och kommer då att skickas hem tills du tar med dig ett godkänt utdrag.

Om du skulle bli sjuk under din ferieperiod så kan du inte jobba ikapp dessa timmar eller dagar. Du har heller ingen sjukersättning.

Under väldigt speciella omständigheter att man behöver vara ledig så ska man lösa detta med sin handledare på arbetsplatsen.

Midsommarafton är en inplanerad frånvaro som du inte jobbar ikapp.

Planeringsdagar jobbar du igen i mån av tid och möjlighet i samråd med din handledare. Det viktiga är att du inte överskrider 30 timmar/vecka som feriepraktikant eller 40 timmar/veckan som feriearbetare.

Arbetsplatsen kommer att ta emot två exemplar av närvaroblanketten av Ferieverksamheten. Du ansvarar för att inkomma med ditt exemplar av närvarorapporten till Ferieverksamheten efter avslutad period.

Du fyller i din närvaroblankett tillsammans med din handledare med det antalet timmar du arbetat per dag, är du sjuk så skriver du sjuk den aktuella dagen. När du arbetat färdigt din period ska närvaroblanketten skrivas under av någon på arbetsplatsen som kan godkänna att du varit på plats. Följande information ska vara ifyllt:

  • Namn
  • Personnummer
  • Antal timmar du arbetat per dag
  • Totalt antal timmar (summan) du arbetat under hela din period.
  • Om du inte vill att vi drar skatt så skriver du under rutan för skattebefrielse.
  • Underskrift från dig och din handledare.

Närvaroblanketten ska omgående skickas i ett frankerat kuvert till Arbetsmarknadsenheten, senast sista vardagen efter avslutad ferieperiod. Arbetar du i period 1 rekommenderar vi att du lämnar den i kommunens postlåda.

Du kan också lämna närvaroblanketten i postlådan utanför kommunhuset i Gislaved, märk kuvertet med Ferieverksamhet. Det finns också möjlighet att lämna in lappen direkt i Arbetsmarknadsenhetens lokaler.

Arbetsmarknadsenheten Ferieverksamhet

Töråsvägen 16

334 33 Anderstorp

För att din lön ska utbetalas så är det viktigt att du skickar eller lämnar din närvaroblankett så fort du är klar med din ferieperiod. Arbetar du i period 1 rekommenderar vi att du lämnar den i kommunens postlåda. Det är ditt ansvar att se till att blanketten inkommer i tid, när du får din lön påverkas av vilket datum närvaroblanketten inkommer till arbetsmarknadsenheten.

Gislaveds kommun betalar normalt ut lön den 25:e månaden efter du arbetat. Om du inte uppgett ditt konto till Nordea kommer en utbetalningsavi skickas hem till dig. Du löser in utbetalningsavin på närmaste Nordeakontor (i Värnamo) och ber dem föra över pengarna på förälderns konto. Läs mer under fliken ”Hur får jag in lönen på mitt konto?”

Följande datum gäller då närvaroblanketten ska ha inkommit till arbetsmarknadsenheten:

  • För utbetalning 230725 ska närvaroblanketten inkommit 230715
  • För utbetalning 230825 ska närvaroblanketten inkommit 230808
  • För utbetalning 230925 ska närvaroblanketten inkommit 230829

Om du inte vill att vi ska dra någon skatt behöver du skriva under det på närvaroblanketten som du lämnar in.

OBS! Om du tjänar mer än 24 238 kronor under året måste du betala skatt.

Genom att registrera ditt kontonummer får du in pengar direkt till ditt konto. Anmäl konto till Nordeas kontoregister.

För att kunna anmäla konto behöver du identifiera dig med Mobilt BankID och fylla i arbetsgivarnummer 646288.

Om du inte kan identifiera dig med Mobilt BankID så kan du skriva ut blanketten och fylla i den manuellt och sedan skicka in den via post. Blankett på Nordeas webbplats.

Originalet skickas till:

Nordea Löneservice, P1306, 10571 Stockholm

Du kan också lämna in blanketten på närmaste Nordeakontor, vilket är i Värnamo. Blanketten måste vara Nordea tillhanda senast 30 bankdagar före löneutbetalningsdag.

Du får en utbetalningsavi hemskickad på posten. Avin behöver lösas in på ett konto som står på den personen avin är till. Ett alternativ är därför att åka till ett Nordeakontor (närmaste är Värnamo) och ta ut pengar i kontanter och sedan sätta in dessa pengar på en vårdnadshavares/förmyndares konto. Nordea tar ut en avgift för detta.

Lös in utbetalningskort och värdeavier | Nordea

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.