Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Lotsande organisation

I kommunen finns en lotsande organisation som hanterar inkomna markärenden och komplexa företagsärenden inom mark-, bygg-, miljöfrågor med mera. Lotsgruppen består av tjänstepersoner från kommunens olika förvaltningar som snabbt sorterar och handlägger inkomna ärenden.

Lotsgruppens arbete

För bästa möjliga service gentemot nya och befintliga företag, byggherrar, invånare och föreningar hanteras inkomna markärenden och komplexa företagsärenden inom mark-, bygg-, miljöfrågor med mera av den lotsande organisationen.

Mer än en femtedel av företagens ärenden innebär kontakt med mer än en förvaltning, därför består lotsgruppen av tjänstepersoner från kommunens olika förvaltningar som snabbt sorterar och handlägger inkomna ärenden. Lotsgruppen ansvarar för den första kontakten och vid behov åker representanter ut till företaget på plats.

Riktlinjer för en lotsande organisation

Riktlinjerna innebär bland annat att arbeta mer tvärgående över förvaltningar och enheter, ha en ökad proaktiv information och en ökad förståelse för helheten kring ett företags samtliga ärenden samt skapa en ökad beredskap för större ärenden.

Implementeringen av riktlinjerna görs i olika steg, som bland annat handlar om att förankra riktlinjerna internt, testa beredskapen och att synliggöra olika funktioner utåt. Slutmålet är att synliggöra ärenden i olika steg, så att ett företag snabbt kan få reda på status.

Komplexa ärenden hanteras

Varannan onsdag träffas tjänstepersoner från de olika förvaltningar för att gå igenom olika typer av nya och befintliga komplexa ärenden och lyfta eventuella problem. Vissa ärenden kräver exempelvis ett besök hos företaget, andra behöver lyftas över till politiska beslut.

Resultat mäts

Resultatet av arbetet mäts genom SKRs undersökning Insikt, en del av Öppet företagsklimat.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.