Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Starta, ta över, ändra eller avsluta en livsmedelsverksamhet

Innan du får starta eller ta över en livsmedelsverksamhet måste du registrera den hos oss.

Registrera livsmedelsverksamhet


Innan en ny livsmedelsverksamhet startas en anmälan om registrering till kommunen oavsett om det är en helt nyöppnad verksamhet eller om verksamheten tas över från någon annan. Anmälan ska göras senast två veckor innan verksamheten startar. En avgift tas ut för registreringen ca: 1150 kr. Om du startar en ny verksamhet eller tar över en redan registrerad verksamhet utan att skicka in en anmälan bryter du mot livsmedelslagen och kan få betala en sanktionsavgift.

Undvik böter

Om du startar en livsmedelsverksamhet utan att först registrera den kan du få betala böter på mellan 2 500 och 75 000 kronor. Var därför säker på att din verksamhet är registrerad hos oss innan du startar den.

Avgift för att registrera verksamheten

Det kostar 1 150 kronor att registrera din livsmedelsverksamhet enligt 2024 års taxa. Faktura skickas efter registreringen.

Kontrollavgift

Från den 1 januari 2024 debiteras alla registrerade livsmedelsverksamheter enligt taxa efter utförd kontroll. Avgiftens storlek bestäms genom riskklassning av verksamheten. En verksamhet med högre risk betalar mer än en verksamhet med låg risk. Avgiften ska betalas från och med det år då verksamheten startas. Mer information om avgifter och taxor hittar du här.

Avgift för extra offentlig kontroll

Extra offentlig kontroll är den livsmedelstillsyn som miljöenheten gör när din verksamhet behöver extra kontroll. Det kan till exempel vara kontroll med anledning av klagomål, matförgiftningar eller när brister som behöver följas upp. Vi tar betalt för den tid som har gått åt för oss att handlägga anmälningar men du behöver inte betala för den tid vi lägger ner på att utreda obefogade klagomål på din verksamhet.

Egenkontroll

Kommunen genomför kontroller för din verksamhet.
När du har startat din verksamhet gör vi en revision hos dig för att kontrollera att lokalen, din livsmedelshantering och ditt egenkontrollprogram uppfyller alla lagkrav. Det är alltså viktigt att du ser till att allt är i sin ordning innan du startar din verksamhet.

Livsmedelskontroll

En livsmedelslokal ska vara rätt utformad och anpassad för den tänkta livsmedelshanteringen. Det är en förutsättning för att lokalen ska kunna hållas ren och i gott skick.

Anmäl ägarbyte, ändringar och upphörande

När det sker stora förändringar i din livsmedelsverksamhet måste du anmäla det till oss. Det kan exempelvis vara att du byter bolagsform, organisationsnummer, lokal, inriktning på verksamheten, att din verksamhet avslutas eller att du säljer verksamheten till någon annan.

Blankett

Ändring eller upphörande av livsmedelsverksamhet Pdf, 139.8 kB.

Krav för säkra livsmedel

Det finns många krav som du som livsmedelsföretagare behöver uppfylla. Tänk på att ta reda på vilka regler som gäller för just din verksamhet. Du kan läsa mer på Livsmedelsverkets webbplats.

Krav från andra myndigheter

Tänk på att andra myndigheter kan komma att ställa krav på din verksamhet. Det kan exempelvis handla om arbetsmiljö, bygglov, fettavskiljare, serveringstillstånd, farligt avfall och användning av gasolbrännare.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.