Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Anmäl ny dagvattenanläggning

Dammar och diken, men också oljeavskiljare, är exempel på dagvattenanläggningar. Om du anlägger en ny dagvattenanläggning eller om du ändrar en befintlig, behöver du anmäla det till miljöförvaltningen.

Vad är en dagvattenanläggning?

En dagvattenanläggning skapas för att rena, fördröja och/eller styra och avleda dagvattnet ner mot en recipient ("mottagare").

Dammar, sedimentationsbassänger, anlagda våtmarker, anlagda diken, översvämningsytor, oljeavskiljare och dagvattenledningar är exempel på dagvattenanläggningar. Ibland består en dagvattenanläggning av en kombination av olika typer av anläggningar.

Dagvatten som avleds inom detaljplanelagt område likställs med avloppsvatten om det avvattnar mer än någon eller några specifika fastigheter.

Gör en anmälan

Om du anlägger en ny dagvattenanläggning eller om du ändrar en befintlig, behöver du anmäla det till miljöförvaltningen.

När du fyller i din anmälan behöver du bland annat bifoga

  • en karta som visar anläggningens placering och det avvattnade området
  • en ritning av anläggningen och en beskrivning av dimensioneringen
  • rutiner för skötsel och underhåll.

Observera att du ska beskriva hela anläggningen, inklusive till exempel rör, diken och infiltrationsytor.

Kontakta oss på miljöförvaltningen om du har frågor om din anmälan eller om du är osäker på om du behöver skicka in en anmälan.

Vad händer sedan?

När du har anmält din dagvattenanläggning registrerar vi din anmälan på miljöförvaltningen. Efter att din anmälan är komplett påbörjar vi handläggningen. Vi kommer att fatta ett beslut som innehåller krav på vissa försiktighetsåtgärder för anläggandet och driften av anläggningen.

När du anmäler en anläggning får vi på miljöförvaltningen möjlighet att i framtiden kontrollera att du har rutiner och sköter anläggningen så att den fungerar som det var tänkt.

Syftet med kontrollerna är att skydda sjöar, vattendrag och grundvatten.

Vi tar ut en avgift för handläggningen av din anmälan

Vi tar ut en avgift för handläggningen av din anmälan. Vi har även möjlighet att ta ut en avgift vid framtida kontroller av din anläggning.

Vattenverksamhet ska anmälas till länsstyrelsen

Projekt som innebär arbete eller byggande i befintliga vattenområden räknas som "vattenverksamheter" och i de flesta fall behöver du anmäla dem till länsstyrelsen. Det kan alltså innebära att du behöver anmäla din anläggning både till miljöförvaltningen och till länsstyrelsen innan du kan börja bygga den.

I vissa fall behöver du söka tillstånd för vattenverksamhet hos mark- och miljödomstolen.

Strandskyddsdispens behöver sökas separat

Om din anläggning ligger inom strandskyddat område behöver du även söka en strandskyddsdispens för dagvattenanläggningen.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.