Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Avgifter för miljötillsyn

Miljöenheten arbetar med tillsyn över fastighetsägare, privatpersoner och verksamheter för att se till att de följer bestämmelserna i miljöbalken, som finns till skydd för hälsa och miljön. Vi tar ut avgifter för vårt arbete enligt en taxa som har beslutats av kommunfullmäktige.

Vad betalar jag för?

Taxorna grundas på självkostnadsprincipen, vilket innebär att en avgift inte får vara högre än kommunens verkliga kostnad för tillsynen. I avgiften ingår olika arbetsuppgifter, till exempel utredning av ärende, platsbesök/tillsynsbesök, kontroll av inskickade handlingar samt att fatta beslut.

Klassning av verksamheter

Miljöenheten klassar alla verksamheter. Om din verksamhet har stor miljöpåverkan får det en högre klassning. Om din verksamhet exempelvis ska ha 7 tillsynstimmar per år. Räknas allt arbete in i dessa 7 timmar och det innebär därför inte 7 timmars besök fysiskt på plats.

Olika typer av avgifter

För handläggning av viss anmälnings- eller ansökningsärende tas en fast avgift ut enligt gällande taxa. Verksamheter som har återkommande tillsyn betalar en årlig tillsynsavgift. Timavgift tas till exempel ut för handläggning av för uppföljning av brister som framkommit vid tillsynsbesök.

Läs taxan i sin helhet här

Kostnad för klagomål

Det kostar ingenting att kontakta bygg- och miljöförvaltningen om du har en fråga eller ett klagomål. Om det visar sig att ett klagomål är befogat, är det den som orsakar problemet eller störningen som får betala för vårt tillsynsarbete. Läs mer om synpunkter och klagomål.

Du kan överklaga vårt beslut om avgift

Du kan över­klaga beslutet om avgift om du inte är nöjd. Tiden du har på dig att överklaga framgår av delgivningen.

Överklagandet bör innehålla dessa uppgifter:

  • Företagets namn alternativt ditt namn, postadress och telefonnummer
  • Fakturanummer (se högst upp till höger på fakturan)
  • På vilket sätt du vill att beslutet ska ändras
  • Varför du vill att beslutet ska ändras

Maila överklagandet till kommunen

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.