Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Folköl och cider

Om du vill sälja eller servera folköl och cider så behöver du anmäla det till oss och fylla i ett egenkontrollprogram.

Blankett för anmälan folköl Pdf, 108.4 kB.

Om du redan har ett serveringstillstånd behövs inget egenkontrollprogram separat för folköl.

Regler vid försäljning av folköl och cider

Åldersgräns - Folköl får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Det innebär att säljaren alltid ska kräva att få se legitimation då personen ser ung ut. En bra regel kan vara att fråga alla som ser ut att vara under 25 år om legitimation.

Langning - Folköl får inte säljas till någon man misstänker ska lämna över folkölen till någon som inte fyllt 18 år.

Berusade personer - Folköl får inte säljas till personer som är berusade av alkohol eller narkotika.

Alternativa drycker - Om du säljer folköl ska du även sälja andra drycker som till exempel lättöl, läsk och vatten med mera.

Övriga regler - Det ska vara god ordning i lokalen. Det är inte tillåtet att bjuda kunder på folköl.

Egenkontrollprogram

Den som säljer folköl ska ha egenkontroll över folkölsförsäljningen. Det innebär att den ansvarige för försäljningen ska arbeta fram ett program där det framgår hur denne och dennes eventuella personal arbetar för att följa alkohollagens regler. Egenkontrollprogrammet ska vara skriftligt och både kommunen och Polismyndigheten har rätt att kontrollera programmet vid tillsyn. Vid tillsynsbesök har kommunen rätt att få tillträde till företagets alla lokaler för att kunna genomföra tillsynen.

Folkhälsomyndighetens exempel på egenkontrollprogram

Påföljder vid misskötsel

Folköl kan tas i beslag - Den som innehar folköl i uppenbart syfte att olovligen sälja den döms för olovligt innehav av alkoholdrycker. Detta innebär att folköl som finns till försäljning i lokal som inte uppfyller alkohollagens bestämmelser (inte registrerad livsmedelslokal eller otillräckligt matvarusortiment) får beslagtas av Polismyndigheten. Detsamma gäller också om kommunen meddelat förbud att sälja folköl.

Förbud mot försäljning

Om inte alkohollagens regler följs kan kommunen förbjuda försäljning av folköl i sex månader. Om regelbrottet upprepas eller anses allvarligt kan kommunen förbjuda försäljning i 12 månader.

Böter eller fängelse

Den som medvetet eller av misstag säljer eller lämnar ut folköl till den som inte fyllt 18 år eller som är märkbart påverkad av alkohol eller annan drog döms för olovlig dryckeshantering till böter eller fängelse i högst sex år om brottet anses grovt. Detsamma gäller den som säljer folköl trots att kommunen lagt ett förbud mot försäljning. Den som medverkat till försäljning exempelvis kassapersonal kan också dömas för olovlig dryckeshantering.

Kommunen och Polismyndigheten har genemsamt tillsynsansvar för att de som säljer eller serverar folköl följer alkohollagens regler.

Avgift

För tillsynsarbetet tar bygg- och miljöavdelningen ut en årlig tillsynsavgift. Tillsynsavgiften beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun. Avgiften är 2 100 kronor enligt 2024 års taxa.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.