Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Avgifter för hälsoskydd

Miljöenhetens hälsoskyddshandläggare gör tillsyn över verksamheter som kan påverka vår miljö och människors hälsa. Vi har tillsyn på till exempel skolor, fritidsverksamheter och skönhetsalonger. Vår uppgift är att kontrollera att lagstiftningen följs.

Vi tar ut avgifter för vår tillsyn och handläggning av ärenden enligt en taxa som har beslutats av kommunfullmäktige. Handläggnings- och tillsynsavgifter grundar sig på en timavgift.

Timtaxa

Handläggnings- och tillsynsavgifter grundar sig på en timavgift. Timavgiften är indexbaserad och räknas upp varje år. Du betalar timavgiften per påbörjad halvtimme.

Timavgifterna baseras på den faktiskt nedlagda tiden i ett enskilt ärende. Timavgifterna baseras på den faktiskt nedlagda tiden i ett enskilt ärende. Du betalar för den tid som våra inspektörer bedriver tillsyn på plats i din verksamhet och för förberedelser samt efterarbete. Dessutom för den tid vi lägger ner på att exempelvis begära in olika handlingar och kompletteringar.

Avgifter för prövning

Miljöenheten tar ut en avgift för prövning av ansökningsärenden. Du betalar även en avgift för viss tillsyn. Avgiften baseras utifrån avgiftsnivåer. Avgiftsnivåerna bestäms utifrån ärendets komplexitet och tidsåtgång. Du måste alltid betala avgift för prövning av din ansökan även om den avslås.

Därför gör vi tillsyn

Med tillsyn upptäcker vi avvikelser och uppnår rättelse som är av betydelse för miljön och människors hälsa, men också för att olika verksamheter ska kunna verka på lika villkor. Vi ska säkerställa syftet med miljöbalken, när regler följs främjas en hållbar utveckling.

Tillsynen

Du som bedriver en verksamhet som klassificeras som hälsoskyddsverksamhet är skyldig att betala avgift för tillsynen. Därutöver kan alla verksamheter som bedöms ha en miljö- eller hälsopåverkan bli föremål för tillsyn och där med skyldiga att betala avgift.

Systemet bygger på PPP-principen (Polluters Pay Principle) om att förorenaren betalar. Det betyder att det är du som bedriver verksamheten som också betalar kostnaden och inte skattebetalarna. Kommunfullmäktige har beslutat om en taxa för tillsyn enligt miljöbalken.

Detta ingår i tillsynen

Här är några exempel på handläggning:

 • inläsning och förberedelser
 • registervård och administration
 • tillsynsbesök och restid
 • upprättande av inspektionsrapport eller beslut
 • samråd internt och med andra tillsynsmyndigheter, jurister med flera
 • kontroll av årsrapport, miljörapport och analysprotokoll
 • beredning och presentation i miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ingen avgift tas ut för:

 • råd och information
 • tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver utredning
 • beslut som överklagats
 • ansökan om utdömande av vite

Om du är osäker kan du alltid ringa till vårt kontaktcenter för mer information.

 

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.