Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Starta eller driva hygienisk verksamhet

Om du yrkesmässigt ska erbjuda hygienisk behandling kan du behöva anmäla det till miljöenheten. Verksamhetsutövare måste anmäla sin verksamhet sex veckor innan uppstart till miljöenheten som sedan har tillsynsansvar för dessa verksamheter.

Om den behandling du ska utföra innebär att det finns risk för blodsmitta eller annan smitta ska du anmäla din verksamhet till miljöenheten på samhällsutvecklingsförvaltningen. Oftast gäller det när du använder redskap som penetrerar huden, till exempel skalpeller, akupunkturnålar eller piercingverktyg.

Exempel på verksamheter du ska anmäla:

 • akupunktur
 • fotvård
 • fillers
 • piercing
 • tatuering
 • Permanent makup/microneedling (ej plocka och färga bryn)
 • barberare med rakkniv
 • håltagning med pistol

Blankett

Anmäla hygienisk verksamhet Pdf, 163.5 kB.

Du behöver lämna in en anmälan minst sex veckor innan du startar din verksamhet. Till anmälan ska du även bifoga:

 • Ritning över lokalen där fasta installationer som till exempel handfat, arbetsplatser, förråd, omklädningsutrymme, städförråd m.m. ingår.
 • Ventilationsritning (OVK): Uppgifter om vilken typ av ventilationssystem som finns i lokalen. Var tilluft kommer in och var frånluft går ut ska vara markerat på ritningen. Ange flödet. Det bör vara minst sju liter per sekund och person som vistas samtidigt i lokalen.
 • Beskrivning av hygienrutiner vid ingrepp före, under och efter behandling.
 • Beskrivning av rutiner för rengöring, decifisering och sterilisering av instrument och redskap, uppgifter om sterilisatorns/autoklavens funktionskontroll eller engångsmaterial.
 • Redovisning av information till kunder före och efter behandling samt skötselråd.
 • Kemikalieförteckning med alla kemikalier som används i verksamheten.
 • Vid användning av tatueringsfärger: redovisning av information som ges till kund innan behandling.

Tänk på att du också behöver göra en ny anmälan om du byter lokal, utökar din verksamhet eller tar över en befintlig verksamhet. Om du är verksam i flera kommuner ska anmälan göras till varje kommun där man bedriver hygienisk behandling. Om du har uppsökande verksamhet så som hembesök eller mässor ska anmälan göras i den kommun du har utrymme för rengöring, lagring eller liknande.

Verksamheter du inte behöver anmäla

Om din verksamhet till exempel erbjuder hårvård eller massage behöver du inte göra en anmälan. Däremot ansvarar vi för tillsynen och vid inspektion granskar vi bland annat lokalen, rutiner och egenkontrollen.

Läs mer om vad som gäller för hygieniska verksamheter på Socialstyrelsen.

Bra rutiner för egenkontroll

Bra rutiner skapar förutsättningar för att upptäcka fel och brister i en verksamhet. Egenkontrollen är ett verktyg för dig att skapa dessa rutiner. Det innebär att du själv upprättar rutiner och dokumenterar resultatet av kontrollerna för att se så att verksamheten följer de krav som gäller.

Läs mer om egenkontroll

Regelbunden tillsyn

Miljöenheten gör regelbunden tillsyn av alla hygieniska verksamheter. Hur ofta tillsynen sker beror på behovet i din bransch. Syftet med tillsynen är att säkerställa att din verksamhet är säker för dina kunder och inte påverkar miljön mer än nödvändigt.

Avgift för anmälan

Du får betala en avgift när du anmäler en hygienisk verksamhet och för den tillsyn vi gör. Att anmäla om att driva eller arrangera en yrkesmässig hygienisk verksamhet kostar 4 600kr. För övrig tillsyn tas en timavgift ut.

Regler om kosmetiska produkter

Om du säljer kosmetiska produkter ska de följa de regler som finns för att de ska vara säkra.

Läs om kosmetika hos Läkemedelsverket.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.