Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Så här överklagar du en detaljplan

Här kan du läsa mer om hur du kan överklaga en detaljplan.

Hos vem ska beslutet överklagas

Nämndens/Kommunfullmäktiges beslut överklagas till Mark- och miljödomstolen i Växjö. Överklagandet ska dock lämnas eller skickas till:

Postadress

Gislaveds kommun, samhällsutvecklingsförvaltningen/kommunstyrelsen,
332 80 Gislaved

Besöksadress

Stortorget 1 Gislaved

E-post

kommunen@gislaved.se

Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar kommunen ärendet till domstolen för prövning.

Tid för överklagande

Överklagandet ska vara kommunen tillhanda senast tre veckor från den dag då antagandebeslutet tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

Vad ska ett överklagande innehålla?

I ditt överklagande talar du om:

  • vilket beslut du överklagar (ange paragrafen i protokollet),
  • varför du anser att kommunens beslut är felaktigt och
  • hur du anser att beslutet ska ändras.

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder ditt överklagande, så bör du skicka med dem.

Skriv namn, adress, telefonnummer och gärna din fastighetsbeteckning. Skrivelsen bör undertecknas. Om du anlitar ombud ska det framgå för vems räkning ombudet agerar och ombudets kontaktuppgifter. En fullmakt ska också bifogas.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.