Kommunala pensionärsrådet för sociala frågor

Socialnämnden ska som facknämnd föra medborgar- och brukardialoger inom ramen för sitt grunduppdrag. Kommunala pensionärsrådet för sociala frågor (KPRS) är referensgrupp och rådgivande organ till socialnämnden. Frågor som faller utanför socialnämndens ansvarsområden hanteras av annan facknämnd eller av demokratiberedningen. Målet med rådets arbete är att förstärka äldres delaktighet och inflytande i frågor som rör dem inom ramen för socialnämndens ansvarsområden.

Rådets uppgifter:

Protokoll från pensionärsrådet

Sidan uppdaterades senast: