Gislaveds kommun logotyp

Direktkontakt

Fyll i direktkontaktinformation. Om direktkontaktinformation inte behövs tar du bort hela textmodulen.

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Kommunala rådet för sociala funktionshinderfrågor

Målet med rådets arbete är att förstärka funktionsnedsatta personers delaktighet och inflytande i frågor som rör dem inom ramen för socialnämndens ansvarsområden

Uppdrag

Syftet med det kommunala rådet för sociala funktionshinderfrågor är att:

  • Vara ett organ för överläggning, samråd och ömsesidig information mellan funktionshinderorganisationerna och socialnämnden
  • Möjliggöra att lämna synpunkter för att kunna påverka olika ärenden innan beslut
  • Medverka till att funktionsnedsatta personers perspektiv beaktas i socialnämndens verksamhetsplanering
  • Initiera nya funktionshinderfrågor i socialnämnden vara forum för kunskapsspridning

Sammanträdesdatum 2024

Kommer inom kort.

Handlingar och protokoll

Kallelse och handlingar är det beslutsunderlag som skickas ut till ledamöterna innan sammanträdet. Detta innebär att sociala funktionshinderrådet kan fatta annat beslut än det som är föreslaget i till exempel en tjänsteskrivelse.

I protokollet kan du läsa hur sociala funktionshinderrådet har beslutat i de olika ärendena. Protokollet läggs ut när det är justerat, senast två veckor efter sammanträdet.

Handlingar som publiceras på kommunens webbplats är inte alltid fullständiga. Endast handlingar som uppfyller kraven enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och offentlighets- och sekretesslagen publiceras.

Protokoll

Prenumerera på handlingar och protokoll

Vet du om att du kan prenumerera på protokoll och handlingar från våra nämnder?

På sidan Prenumerera kan du välja vilka områden som du vill prenumerera på.

Söker du tidigare handlingar och protokoll?

Vi publicerar för innevarande mandatperiod. Vill du ha kallelser, handlingar och protokoll från tidigare år, kontakta kommunen.

Vill du ta del av verksamhetsplan och verkamhetsberättelse?

Vill du ta del av nämndens verksamhetsplan eller verksamhetsberättelse, kontakta kommunen.

Ledamöter och ersättare

Sök politiker

Vill du se vilka andra politiska uppdrag respektive ledamot har?

Mer information

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.