Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Revisorer

Kommunrevisionen består av ett antal revisorer som har valts av kommunfullmäktige vid ny mandatperiod. Revisorernas uppgift är att årligen granska kommunens verksamhet.

Revisorernas uppgifter

Revisorerna ska granska nedan områden:

  • Verksamheternas ändamålsenlighet
  • Tillfredställande ekonomi
  • Rättvisande räkenskaper
  • Tillräcklig intern kontroll

Varje år skriver revisorerna en revisionsberättelse i anslutning till kommunens årsredovisning.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan