Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Revisorer

Kommunrevisionen består av ett antal revisorer som har valts av kommunfullmäktige vid ny mandatperiod. Revisorernas uppgift är att årligen granska kommunens verksamhet.

Revisorernas uppgifter

Revisorerna ska granska nedan områden:

  • Verksamheternas ändamålsenlighet
  • Tillfredställande ekonomi
  • Rättvisande räkenskaper
  • Tillräcklig intern kontroll

Varje år skriver revisorerna en revisionsberättelse i anslutning till kommunens årsredovisning.

Granskningar 2023

För att ta del av revisionens granskningsrapporter kontakta Gislaveds kommun.

Yttrande om delårsrapport 2023
Granskning god ekonomisk hushållning delårsrapport 2023
Granskning av digitalisering
Granskning av kommunens arbete med att beakta barnkonventionen
Granskning intern kontroll lönehanteringen och löneutbetalningsprocessen
Granskning av vuxenutbildningen

Granskningar 2022

För att ta del av revisionens granskningsrapporter kontakta Gislaveds kommun.

Granskning delårsrapport
Granskning God ekonomisk hushållning delår
Granskning av kommunens budgetprocess
Granskning informationssäkerhet
Uppföljande granskning barn i behov av särskilt stöd
Granskning av upphandling och inköp, Gislaved Energi AB
Granskning av upphandling och inköp, AB Gislavedshus
Granskning av upphandling och inköp, Gislaveds kommun
Granskning av upphandling och inköp, Gisletorp Lokaler AB
Granskning styrning och ledning av handläggning inom LSS-verksamhet

 

Kontakta revisionen

 

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.