Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Gymnasiedialogen

Gymnasiedialogen är en plattform för gymnasieelever att göra sina röster hörda och föra fram sina åsikter i frågor som är viktiga för dem. Under dialogen lär sig politiker och tjänstepersoner mer om vad elever på gymnasieskolan tycker och tänker, samtidigt som eleverna lär sig mer om kommunens verksamhet. Eleverna lär sig även om vikten av demokrati både politiskt men också i kommunens verksamheter. Gymnasiedialoger har använts som metod för att stärka ungas demokratiska delaktighet i kommunen sedan år 2019.

Hur engagerade är unga?

Färre människor generellt väljer att engagera sig i politiska partier och ideella föreningar nu är tidigare. Samtidigt visar flera studier att det finns ett stort intresse för politik och samhällsfrågor hos unga. Intresset har även ökat över tid, framförallt bland unga tjejer. Sättet att engagera sig på har förändrats mycket. Det vanligaste är att engagera sig i samhällsfrågor på internet eller sociala medier. Drivkrafterna för ungas engagemang är många. Bland annat viljan att göra skillnad, positiv påverkan på det egna välmåendet och social gemenskap.

Såhär fungerar det

Gymnasiedialogen genomförs i flera steg. Först besöker politiker gymnasiet och träffar eleverna i deras klasser. Under träffen får eleverna veta mer om kommunen och diskutera olika ämnen som de tycker är viktiga för sin livssituation. Resultatet av dialogen dokumenteras och skickas vidare till beslutsfattare i kommunen. Därefter genomförs ett nytt besök och eleverna får en återkoppling från politiker i demokratiberedningen.

När är nästa gymnasiedialog?

Återkopplingen från gymnasiedialogen 2022 kommer presenteras på Gislaveds gymnasium den 24 maj.

Nästa gymnasiedialog är planerad till hösten 2023.

Resultat från gymnasiedialogen hösten 2022

Elevernas medskick till kommunen innehöll följande teman:

  • Behov av att utveckla gymnasieskolans elevråd
  • Efterfrågan av föreläsningar i relationsfrågor
  • Upprustning av lokaler och bättre synkning mellan första lektioner och busstider
  • Fler arbetsplatsbesök
  • Större utbud av mötesplatser för unga vuxna
  • Mycket positiv feedback om föreningslivet
  • Behov av flera stödjande vuxenkontakter i skolan och på kvällstid
  • Önskar större polisnärvaro för att skapa trygghetskänslor

Några citat från elever som deltog i gymnasiedialogen 2022

Eftersom jag inte är så politiskt insatt var det skönt att börja så här, med ett gott samtal

Politikerna var snälla, pratglada, öppna för idéer, visade intresse

Intressant att lyssna på vad kommunen gör och hur politiker tänker

Bild från Gymnasiedialiogen 2022

Lars Park, Agneta Karlsson, Peter Bruhn och Lars-Ove Bengtsson håller gymnasiedialogen 2022

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan