Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Gymnasiedialogen

Gymnasiedialogen är en plattform för gymnasieelever att göra sina röster hörda och föra fram sina åsikter i frågor som är viktiga för dem. Under dialogen lär sig politiker och tjänstepersoner mer om vad elever på gymnasieskolan tycker och tänker, samtidigt som eleverna lär sig mer om kommunens verksamhet.

Hur engagerade är unga?

Färre människor generellt väljer att engagera sig i politiska partier och ideella föreningar nu är tidigare. Samtidigt visar flera studier att det finns ett stort intresse för politik och samhällsfrågor hos unga. Intresset har även ökat över tid, framförallt bland unga tjejer. Sättet att engagera sig på har förändrats mycket. Det vanligaste är att engagera sig i samhällsfrågor på internet eller sociala medier. Drivkrafterna för ungas engagemang är många. Bland annat viljan att göra skillnad, positiv påverkan på det egna välmåendet och social gemenskap.

Såhär fungerar det

Gymnasiedialogen genomförs i flera steg. Först besöker politiker gymnasiet och träffar eleverna i deras klasser. Under träffen får eleverna veta mer om kommunen och diskutera olika ämnen som de tycker är viktiga för sin livssituation. Resultatet av dialogen dokumenteras och skickas vidare till beslutsfattare i kommunen. Därefter genomförs ett nytt besök och eleverna får en återkoppling från politiker i demokratiberedningen.

När är nästa gymnasiedialog?

Hösterminen 2024

Resultat från gymnasiedialogen
hösten 2023

Elevernas medskick till kommunen innehöll följande teman:

  • Skapa en träffpunkt/mötesplats för unga vuxna
  • Utöka trygghetsskapande insatser
  • Utöka utbud i kollektivtrafik
  • Utvecka utbudet av aktiviter för unga vuxna

Några citat från elever som deltog i gymnasiedialogen 2023

Jag tyckte det var bra att vi fick säga våra åsikter o det blev att man själv började tänka vad man ville i livet

Det kändes som man hjälpte

gymnasiedialogen 2023

Lars Park, Agneta Karlsson, Peter Bruhn och Lars-Ove Bengtsson håller gymnasiedialogen 2022

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.