Grafisk profil

Målet med vår grafiska profil är att ha en samlad visuell identitet för enklare kommunikation och tydligare budskap. Gislaveds kommuns grafiska profil uppdaterades senast i juli 2020. Bland ändringarna kan nämnas att kommunvapnet åter fått en vit symbol och cirkel samt att ordbilden har justerats något. Våra komplementfärger har uppdaterats och en mängd förenklingar och anpassningar har genomförts för att underlätta ett korrekt användande.

Läs mer om hur logotyp och symbol ska användas i identitetsmanualen.

Logotyp

Behöver du Gislaveds kommuns logotyp som objektgrafik, kan du via kontaktcenter söka grafisk formgivare som hjälper dig.

Sidan uppdaterades senast: