Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Externa bidrag och projektstöd

Här kan du läsa mer om externa bidrag och projektstöd du kan söka.

Bidrag som finns att söka

Leader Västra Småland är en ideell förening som arbetar för att genomföra delar av landsbygdsprogrammet enligt leadermetoden. Leader äe en metod inom EU Leader som bygger på att flera olika intressenter går ihop för att tillsammans utveckla landsbygdens ekonomi. Läs mer om Leader Västra Småland på deras hemsida

Bidrag för lokala naturvårdssatsningar, LONA

Bidrag för lokala naturvårdssatsningar, LONA, söks hos länsstyrelsen och ges till åtgärder som främjar natur, friluftsliv, folkhälsa och kunskapsuppbyggnad. Det är kommunen som söker bidraget, men projektet kan initieras och drivas av föreningar och privatpersoner. Ta kontakt med kommunen om du är intresserad av ett LONA-projekt

Bidrag för lokala vattenvårdsprojekt, LOVA

Bidrag för lokala vattenvårdsprojekt, LOVA, ger stöd till åtgärder som rör exempelvis övergödning, miljögifter kopplade till fritidsbåtar, omhändertagande av förlorade fiskeredskap samt olika restaureringsåtgärder.

De som kan söva LOVA-bidrag är kommuner, ideella sammanslutningar eller en kombination av dessa. Detsamma gäller för kommunala bolag och ekonomiska föreningar som drivs utan vinstsyfte. Den som söker kan samarbeta med andra aktörer när det gäller finansiering och genomförande.

Läs mer om LONA/LOVA på Länsstyrelsens hemsida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.