1. Viktigt meddelande: Eldningsförbud i kommunen
Gislaveds kommun logotyp
Fyra personer med kikare står vid en strandkant med skogen i bakgrunden och tittar uppåt.

Kommunen har anlitat en entreprenör som kommer röra sig i skog och mark för att inventera friluftsområden.

Inventering av friluftsområden

Senast uppdaterad 04 maj 2023

En inventering av befintliga friluftsområden och anläggningar i kommunen görs under 2023 som en del av ett friluftslivsprojekt.

I kommunen har vi ordentligt med möjligheter att vistas i skog och natur. Just nu pågår ett projekt där kommunen ser över hur vi arbetar med friluftsliv och friluftsområden. Som en del av arbetet kommer en inventering av befintliga friluftsområden och anläggningar att göras under 2023.

Kartläggning av friluftsområden

Kommunen har anlitat en entreprenör som kommer röra sig i skog och mark samt prata med markägare och föreningar. Uppdraget är att kartlägga olika områdens förutsättningar, besöksfrekvens och åtgärdsbehov. Kartläggningen utgår ifrån Naturvårdsverkets riktlinjer och kommer utgöra en grund för det fortsatta arbetet med att utveckla friluftslivet i kommunen. Guiden Kommunal friluftsplanering från Naturvårdsverket kommer också användas i arbetet med att kartlägga kommunens friluftsområden och anläggningar.