Gislaveds kommun logotyp

Tyck till om Gislaved och Anderstorps framtid

Senast uppdaterad 07 mars 2024

Under perioden 7 mars – 18 april 2024 ställs fördjupning av översiktsplanen för Gislaved och Anderstorp ut för granskning. Välkommen att tycka till om förslaget!

Gislaveds kommun har tagit fram ett förslag till fördjupning av översiktsplan för Gislaved och Anderstorp. Förslaget till fördjupad översiktsplan anger kommunens långsiktiga viljeinriktning för en hållbar mark- och vattenanvändning inom Gislaved och Anderstorp.

Granskningsförslaget består av ett planförslag med tre tillhörande kartor, miljökonsekvensbeskrivning, barnkonsekvensanalys och ett särskilt utlåtande.

Lämna dina synpunkter

Granskningstiden är 7 mars till 18 april 2024 och under den här tiden kan du tycka till om förslaget. Samtliga planhandlingar går att ta del av på biblioteket i Gislaved och Anderstorp och i receptionen i kommunhuset, Gislaved. Du kan också ta del av förslaget digitalt på sidan om FÖP Gislaved och Anderstorp.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:

Gislaveds kommun
Kommunstyrelsen
332 80 Gislaved
eller via e-post till kommunen

Senast den 18 arpil 2024 ska synpunkterna ha inkommit till kommunen.

Vad innebär fördjupning av översiktsplan?

En fördjupning av översiktsplan (FÖP) är ett strategiskt dokument som beskriver kommunens planer för den fysiska miljön. Den beskriver hur kommunens mark- och vattenområden ska användas i framtiden och hur den fysiska miljön bör användas, utvecklas och bevaras.

Den beskriver exempelvis var det är lämpligt att bygga bostäder, industrier och vilka grönområden som är viktiga att bevara eller utveckla. Fördjupningen av översiktsplanen planerar cirka tio år framåt i tiden. Det innebär att vi planerar mot år 2035, med en utblick mot år 2050.

Kontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.