Gislaveds kommun logotyp

Den här nyheten är äldre än ett år.

Hand som håller i två vattenprover. 

Narkotika i avloppsvattnet – första mätningarna gjorda

Senast uppdaterad 08 februari 2023

Under 2022 och 2023 görs tester av avloppsvattnet i flera av länets kommuner för att mäta förekomsten av narkotikapreparat. Kommunens första resultat visar i stort på ett liknande resultat som resten av länet.

Kommunen deltar i ett länsövergripande projekt lett av Länsstyrelsen, som går ut på att mäta halten av droger i avloppsvattnet. Syftet är att kunna kartlägga förekommande substanser och användning av narkotikapreparat på befolkningsnivå.

De första proverna togs den 12 oktober 2022 och totalt kommer fyra mätningar att genomföras under 2022 och 2023. Mätningarna görs där det finns reningsverk med minst 1000 anslutna hushåll. De ger alltså inte en bild på individnivå utan har ett övergripande perspektiv. I vår kommun tas prover på reningsverken i Smålandsstenar och Gislaved, vilket omfattar cirka 22 000 personer.

Relativt jämn spridning mellan länets kommuner

Nu har resultatet från de två första mätningarna analyserats. Mätningar har gjorts vid två olika tillfällen, varav en på en vanlig vardag och en i samband med en lönehelg. Testerna har genomförts på samma datum i samtliga kommuner. Resultatet visar att det finns spår av narkotikapreparat i inkommande avloppsvatten i hela länet. Även om halterna varierar något mellan kommunerna kan vi se indikation på att narkotikahalten är relativt jämnt utspridd.

Gislaveds kommun rapporterade lägre nivåer än medelvärdet gällande substanser som Amfetamin, medan våra nivåer låg något över medelvärdet gällande Cannabis (THCA) samt Kokain och Bensoylekgonin (metabolit från Kokain).

Fler mätningar krävs för att dra större slutsatser

Resultatet från mätningarna utgör en del av den lägesbild som kommun och polis kontinuerligt gör tillsammans i det brottsförebyggande arbetet. Mimmi Börjesson, säkerhetssamordnare i kommunen, förklarar att mätningarna är ett komplement i verktygslådan, men vill trycka på att fler mätningar behöver göras innan de kan dra några större slutsatser.

– Mätningarna är ett komplement till andra källor och kartläggningar för att kunna se helheten och bidra till en samlad lägesbild om narkotikasituationen både lokalt och i länet. Men det är viktigt att komma ihåg att vi bara har en ögonblicksbild i dagsläget. För att kunna dra några slutsatser behöver vi fortsätta att göra mätningar och jämföra resultaten över tid. Det är först då vi kan börja se trender, säger Mimmi Börjesson.

Efter att nästa mätningar har genomförts under hösten 2023, kommer projektet att utvärderas. Därefter tas beslut om huruvida mätningarna ska fortsätta att göras framöver.

Ämnen som provtas

Analyserna hjälper kommunen att följa utvecklingen av förekomsten av Cannabis, Amfetamin, Metamfetamin, Kokain, MDMA/ecstacy och Tramadol. Analyserna visar även på om det finns Heroin, Ketamin och Cotinine i vattnet. Ketamin är ett läkemedel som används för att lindra smärta. Cotinine finns bland annat i tobak och är ett ämne som ingår i nikotin.

Kontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.