Gislaveds kommun logotyp

Politisk majoritet förespråkar att delar av kommunens fastighetsbestånd bolagiseras

Senast uppdaterad 08 september 2023

Delar av kommunens fastighetsbestånd kan komma att tas över av kommunens fastighetsbolag Gislavedshus. Förslaget röstades genom av kommunstyrelsen under deras möte den 6 september och ska nu vidare upp till kommunfullmäktige för beslut.

Koncernbolaget Gislaveds Kommunhus AB påbörjade 2022 en utredning för att belysa för- och nackdelar med olika ägarstrukturer för kommunens fastighetsbestånd. Utredningen presenterades för kommunstyrelsen för vidare beredning och beslut. Förslaget som kommunstyrelsen nu beslutat om innebär att sälja huvuddelen av de kommunala bostadsfastigheterna till Gislavedshus. Majoriteten av fastigheterna används idag som exempelvis vård- och omsorgsboende, gruppboende, LSS-boende. Totalt rör det sig om närmare 15 fastigheter.

Bolagiseringen av bostäderna medför att hela boendekedjan förenas under en enda enhet, vilket möjliggör mer långsiktig planering och stabilare finansiering.

– Det känns bra att vi har en bred politisk majoritet för förslaget. Kommunens mål är ge våra invånare bra vård och service i rätt anpassade och utrustade lokaler. Att samla ansvaret för kommunens boendeuppdrag ger bättre förutsättningar att möta framtida efterfrågan på olika typer av bostäder. Vi vill kunna erbjuda våra invånare bra och flexibla boendelösningar genom hela livet, säger kommunstyrelsens ordförande Marie Johansson.

Förslaget påverkar inte kommunens övriga fastigheter, till exempel sport- och simhallar, musikskolans lokaler eller skolor.

– Utredningen visar vikten av att samordna resurser och hantera drift, underhåll och investeringar i syfte att bevara värdet i fastigheterna över tid, oavsett driftform, säger Anton Sjödell, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

– Beslutet handlar främst om hur man ser på vem som ska göra vilka uppgifter bäst och hur man styr inom kommunen. Själva bolagsformen ger inga självklara resultat – det handlar helt om vad man vill uppnå och hur man genomför förändringen, säger kommundirektör Stefan Eglinger.

Ska beslutas om i kommunfullmäktige

Nästa steg i processen är att frågan om bolagisering ska beslutas om av kommunfullmäktige. Om fullmäktige bestämmer likadant som i kommunstyrelsen, inleds arbetet med överlåtelsen av de cirka 15 fastigheterna till AB Gislavedshus. Samtliga nuvarande anställda behåller sina jobb och målet är att slutföra de juridiska aspekterna före årsskiftet. Information till de berörda hyresgästerna och en mer detaljerad tidplan kommer att påbörjas efter kommunfullmäktiges beslut 28 september.

Fakta om Gislavedshus

AB Gislavedshus är ett helägt kommunal bolag som idag äger och förvaltar idag cirka 2 300 lägenheter samt flera affärs- och kontorslokaler och garage. Gislavedshus har omkring 4 400 hyresgäster vilket är ungefär 15% av kommunens invånare.

Kontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.