Gislaveds kommun logotyp
ett litet trähus står på ett bord. I bakgrunden kan man se fyra staplade högar med mynt.

Budgeten för 2024 beslutad

Senast uppdaterad 08 november 2023

Vid senaste fullmäktigemötet beslutade den politiska majoriteten om kommunens budget för 2024, med plan för 2025-2027. Gislaveds stabila ekonomi ger kommunen god förmåga att klara av svåra ekonomiska tider.

Många kommuner och regioner i landet står inför ekonomiska utmaningar nästa år. Redan 2025 spås dock kommunernas ekonomi se bättre ut igen. För att klara denna tillfälliga utmaning behöver Gislaveds kommun använda verktyg som normalt inte används.

En kommun ska normalt lägga en budget som går ihop eller visar på ett överskott. För Gislaved planeras ett underskott på 34 miljoner kronor under 2024. Till detta läggs ett krav på effektiviseringar om 20 miljoner kronor för hela kommunen. Kommunstyrelsen ska samordna och besluta om fördelningen av effektiviseringskravet efter samråd med berörda nämnder innan årets slut. För att kunna göra viktiga investeringar kommande år beslutade fullmäktige att justera de finansiella målen.

Gislaved kommun har en god ekonomi med låg skuldsättning och en så kallad resultatutjämningsreserv, RUR, med pengar från tidigare års överskott. För att kunna använda RUR gäller speciella regler, bland annat ska kommunen ha en stabil ekonomi i grunden och kunna visa på synnerliga skäl till att ett positivt resultat inte kan nås.

Se videoklipp med ekonomichef Anders Olssons om det ekonomiska läget i kommunen samt förklaring av politiska majoritetens budget för 2024. (Videoklippet är från kommunfullmäktige den 26 oktober och Anders dragning börjar 27 minuter in i klippet)

Några av satsningarna under 2024

Trots ett tufft nästa år ska inte kommunens utveckling stanna av. Totalt kommer närmare 247 miljoner kronor att avsättas till investeringar. Några av de särskilda satsningar kommunen avser göra under 2024 är:

·         Förskolor Gislaved, Burseryd, Hestra och Anderstorp: 47,2 miljoner

·         Nöbbele industriområde, Reftele: 18,4 miljoner

·         Haghultsleden, Smålandsstenar: 25 miljoner

·         Utbyggnad grundskola, Anderstorp: 17 miljoner

·         Götgatsbron, Anderstorp: 6 miljoner

Ladda hem Gislaveds kommuns budget för 2024 med plan för 2025-2027 i sin helhet.

Kontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.