1. Viktigt meddelande: Gislebadet stängt fredag
Gislaveds kommun logotyp
Hand som håller i två vattenprover. 

Narkotika i avloppsvattnet – andra mätningen gjord

Senast uppdaterad 21 februari 2024

Under 2022 och 2023 har det gjorts tester av avloppsvattnet i flera av länets kommuner för att mäta förekomsten av narkotikapreparat. I likhet med länet visar kommunens resultat på ökade uppmätta halter för flera narkotikasubstanser i senaste mätningen, jämfört med den tidigare.

Kommunen deltar i ett länsövergripande projekt lett av Länsstyrelsen, som går ut på att mäta halten av droger i avloppsvattnet. Syftet är att kunna kartlägga förekommande substanser och användning av narkotikapreparat på befolkningsnivå.

Under 2022 togs proverna 12 och 30 oktober och under 2023 togs proverna 11 och 29 oktober. Detta representerar en vardags- och en helgmätning under vardera år. Mätningarna görs där det finns reningsverk med minst 1000 anslutna hushåll. De ger alltså inte en bild på individnivå utan har ett övergripande perspektiv. I vår kommun tas prover på reningsverken i Smålandsstenar och Gislaved, vilket omfattar cirka 22 000 personer.

Högre halter jämfört med föregående år

Sammantaget för Jönköpings län har högre halter och antal doser uppmätts under 2023 i jämförelse med mätningarna som genomfördes 2022. Det enda undantaget ses i årets helgprover av MDMA/Ecstasy. Cannabis, Kokain + BzE, MDMA/Ecstacy, Amfetamin, Tramadol + ODM-Tramadol samt Kotinin förekommer i hela länet. Övriga substanser förekommer i en majoritet av länets kommuner.

I likhet med länet rapporterade Gislaveds kommun en högre halt av majoriteten av substanser jämfört med föregående år, med viss variation. Kommunen låg över medianen för Jönköpings län gällande Cannabis och uppvisade även höga nivåer av MDMA/Ecstasy från helgmätningen i Smålandsstenar. Bra att vara medveten om är att MDMA/Ecstasy är en substans som tenderar att variera i väldigt hög grad mellan mättillfällen, poängterar Mimmi Börjesson, säkerhetsamordnare.

– MDMA/Ecstasy är en vanlig partydrog som ofta används vid specifika tillfällen, till skillnad från cannabis som används mer vardagligt. Därför tenderar nivån av MDMA/Ecstasy att variera i väldigt hög grad mellan mättillfällen. I vissa fall kan mätningarna visa väldigt höga halter och i andra fall kan halten vara närmast icke existerande, säger Mimmi.

Fler mätningar planeras i kommunen

Under 2022 och 2023 har mätningarna genomförts som ett projekt där Länsstyrelsen varit samordnare. Nu lämnas ansvaret över till respektive kommun som fortsättningsvis själva får ansvara för provtagningarna.

I kommunen ses resultatet av mätningarna som ett bra komplement till andra datakällor i kartläggningen över narkotikabruk. Därför har det beslutats att mätningarna kommer fortsätta att göras. Mätningarna planeras även utöka till mer än bara en gång per år. Syftet är att kunna skapa en långsiktig uppföljning som kan visa trender över tid.

– Vi ser fram emot att kunna följa trenderna av narkotikabruk i kommunen. När vi gjort provtagning några år kommer vi enklare kunna följa ökningen eller minskningen av olika substanser. Den informationen vi får in är inte styrd av ett tillslag eller svar på befolkningsenkäter, utan kan fånga in stora delar av befolkningen och skapa en mer tillförlitlig bild. Det gör det lättare för oss att både utveckla det förebyggande arbetet, följa upp insatser samt dra tydligare slutsatser, säger Mimmi.

Ämnen som provtas

Analyserna hjälper kommunen att följa utvecklingen av förekomsten av Cannabis, Amfetamin, Metamfetamin, Kokain, Bensoylekgonin (BzE), MDMA/ecstacy, 6-MAM (metabolit från Heroin), Tramadol, ODM-Tramadol, Klormetkatinon (kristall), Kotinin (metabolit från Nikotin) och Ketamin. Ketamin ges främst vid operationer och intensivvård, samt som ett intravenöst dropp som behandling för personer med depression.

Kontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.