Gislaveds kommun logotyp

Den här nyheten är äldre än ett år.

Socialchef Susanna Olsen skakar hand med lokalpolisområdeschef Anders Sund i kommunens ljushall.

Nytt samarbete ska göra att fler tar hjälp för sitt missbruk

Senast uppdaterad 02 mars 2023

Kommun och polis ingår en ny överenskommelse där narkotika- eller alkoholpåverkade individer som kommer i kontakt med polisen, erbjuds stöd på kommunens öppenvårdsmottagning. Målet är att tidigt upptäcka och förebygga missbruksproblematik.

Tisdagen den 28 februari träffades representanter från kommunen och polisen för att underteckna en ny överenskommelse. Samarbetet innebär att personer med missbruksproblematik, nu erbjuds en direktkontakt med kommunens öppenvårdsmottagning Snäckan. På så sätt behöver de inte själva ta första steget att ansöka om hjälp genom socialtjänsten.

Målet är att nå målgrupper som tidigare varit svåra att komma i kontakt med, och genom att erbjuda stöd på öppenvårdsmottagningen, förebygga problematik i ett tidigt skede.

– Att arbeta förebyggande är en av våra viktigaste arbetsuppgifter inom alla målgrupper och denna överenskommelse ligger precis i linje med det. Om det så bara är en person vi kan nå genom att erbjuda stöd så är det oerhört värdefullt, säger socialchef Susanna Olsen.

– Vi tror att överenskommelsen kan mynna ut i något väldigt positivt. Polisens uppgift är att se till att de lagar som finns efterföljs, men på detta sätt kan vi göra något mer och förmedla en utsträckt hand till den som behöver det, säger lokalpolisområdeschef Anders Sund.

Stöd anonymt och utan registrering

Överenskommelsen innebär att när polisen påträffar en person som är narkotika- eller alkoholpåverkad, över 18 år och folkbokförd i Gislaveds kommun, tillfrågas personen om samtycke till att dennes kontaktuppgifter lämnas till Snäckans öppenvårdsmottagning. Samtycker personen, lämnas kontaktuppgifterna vidare till Snäckan som i nära anslutning till händelsen tar en första kontakt via telefon. Alla har rätt till fem fria samtal på Snäckan, därefter kan den som vill, ansöka om fortsatt stöd eller behandling via en handläggare inom socialförvaltningen.

Maria Hedin, enhetschef på enheten för vuxenstöd och integration, poängterar att samtycket inte innebär att du tackar ja till behandling eller liknande, utan att det enbart är ett godkännande till en första kontakt.

– På snäckan kan du vara anonym och det sker ingen registrering i socialregistret. Att enkelt kunna få stöd utan att socialtjänstens myndighetsdel blir inblandad, tror vi kan göra att fler tar hjälp för sitt missbruk, säger Maria Hedin.

Beprövat arbetssätt

Polis och kommun har sedan tidigare ett liknande samarbete som finns över hela Sverige, SMADIT, Samverkan mot alkohol och droger i trafiken. Arbetssättet syftar till att personer som ertappats för ratt-, drogratt- eller sjöfylleri ges ett erbjudande om en vårdkontakt för sina problem.

– Skillnaden mellan SMADIT och detta arbetssätt är vilka vi riktar oss till. SMADIT används i de fall där någon åkt fast i trafiken för rattfylleribrott. Med den nya överenskommelsen behöver vi inte fastna i att det ska handla om en viss situation, utan vi riktar oss till alla över 18 år, säger Anders Sund.

Implementeras i hela GGVV-regionen

Det var i slutet på 2022 som Maria Hedin tog kontakt med kommunpolis Andreas Sjöqvist och föreslog samarbetet. Nu, bara några månader senare implementeras arbetssättet i hela GGVV-regionen.

– Eftersom vi inom polisen arbetar över kommungränserna, lyfte vi förslaget att ha samma överenskommelse i hela GGVV-regionen, och det var alla positiva till. Implementeringsarbetet har redan påbörjats. Den stora utmaningen för oss poliser ligger nu i att motivera de individer vi möter till vilja att lämna sina kontaktuppgifter vidare för en första kontakt, säger Andreas Sjöqvist.

Representanter från polis och socialförvaltningen i kommunhusets ljushall.

Andreas Sjöqvist, Susanna Olsen, Anders Sund och Maria Hedin.

Bakgrund till överenskommelsen

Utifrån ett regionsövergripande beslut om att kommunerna ska arbeta mer med unga vuxna som har missbruk, började en lokal utvecklingsgrupp spåna på idéer för hur målgruppen skulle kunna nås. De upplevde att förebyggande arbete mot missbruk ofta riktar sig mot minderåriga personer och inte unga vuxna, och att denna grupp tappades.

Sedan ett par år tillbaka har Kalmar kommun en överenskommelse med polisen, vilket Maria Hedin började undersöka.

– Vi tittade lite närmare på hur de jobbar och tyckte att det lät som en bra idé. I Kalmar kunde man på detta sätt nå personer som inte hade varit i kontakt med socialtjänsten sedan tidigare, och det är just de personer vi vill nå. Arbetssättet har fallit väl ut i Kalmar och vi hoppas på att så småningom se samma resultat hos oss, säger Maria Hedin.

Snäckan öppenvårdsmottagning

Snäckan är specialiserad på missbruk och ger stöd och rådgivning till kommuninvånare över 18 år som har ett riskbruk eller missbruk, samt till deras anhöriga. Vi erbjuder upp till fem råd-och servicesamtal, där du kan vara anonym och ingen registrering sker. Om du efter dessa samtal önskar, kan vi genom en ansökan till socialtjänsten även erbjuda manualbaserade behandlingsprogram. Vi följer socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Alla insatser är kostnadsfria.

Läs mer om Snäckan på sidan om missbruk och beroende.

Förebyggande arbete mot missbruksproblematik hos unga

Kommunen arbetar sedan tidigare på flera sätt för att förebygga missbruksproblematik hos unga. SSPF (samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och fritid) riktar sig till unga i åldern 12-19 år. Ung Individ är en annan verksamhet som hjälper dig mellan 13 och 25 år att få stöd, råd och behandling kring alkohol och droger.

Läs mer om SSPF och Ung Individ på sidan om stöd till barn och ungdom.

Kontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.