Gislaveds kommun logotyp

Den här nyheten är äldre än ett år.

Selma, Emma och Sara från Gislaveds gymnasium

Selma Samuelsson, Emma Klang och Sara Almansour deltog på Your Europe, your say i Bryssel.

Elever från Gislaveds gymnasium på ungdomsevenemang i Bryssel

Senast uppdaterad 04 april 2023

Eleverna Emma Klang, Sara Almansour och Selma Samuelsson från Gislaveds gymnasium blev utvalda att delta i ungdomsevenemanget Your Europe, Your Say i Bryssel. Gislaveds gymnasium var enda skolan i Sverige som blev utvald att delta.

Your Europe, Your Say är ett ungdomsevenemang som Europeiska ekonomiska och sociala kommitten (EESC) anordnar med avsikt att skapa ett aktivt medborgarskap hos unga. Under eventet samlas gymnasieungdomar från olika delar av Europa för att diskutera aktuella samhällsfrågor, utbyta idéer och erfarenheter samt lära sig mer om demokratins möjligheter och utmaningar och EU:s arbete.

Årets tema för Your Europe, Your Say, var "ungdomsdialoger om demokrati". Den 23-24 mars samlades deltagare från alla 27 EU-länder, sju kandidatländer och en Europaskola i Bryssel.

Diskuterade demokrati och framtiden med andra unga från Europa

Under evenemanget fick Sara, Selma och Emma tillsammans med jämnåriga elever från övriga EU-länder diskutera olika ämnen. Bland annat diskuterade de deltagardemokrati, samhällsengagemang och framtidens Europa.

Tjejerna går alla första året Naturvetenskapsprogrammet på Gislaveds gymnasium. Som förberedelse inför resan kom Jan Andersson, en av Sveriges ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESC), tidigare europaparlamentariker och riksdagsman för att hjälpte dem förbereda sig inför eventet. Han gick då igenom hur EU fungerar och lärde dem mer om demokrati och hur man kan engagera sig i samhällsfrågor.

Nere i Bryssel blev tjejerna indelade i olika grupper tillsammans med elever från de andra deltagande länderna. Sara tyckte det var spännande att möta olika kulturer och sätt att resonera på, men berättar också att hon aldrig känt sig så svensk.

– Vi svenskar är lite mer avvaktande och lyssnar in mer till en början. Det blev lite av en kulturkrock där elever från södra Europa pratade mer och tog större plats. Men det var väldigt roligt, säger Sara.

Emma, Selma, och Sara är eniga om att det roligaste med evenemanget var att träffa ungdomar från andra länder och höra deras åsikter.

– Det var lätt att prata med de andra under workshopen då vi delades in i mindre grupper och det var intressant att höra hur andra har det, säger Selma.

Arbetade fram förslag för att öka ungdomars engagemang för demokrati

Under evenemanget arbetade ungdomarna i olika grupper med att ta fram förslag på. metoder för att öka ungas intresse och engagemang i demokrati och EU-frågor.

Eleverna och lärarna som deltog under eventet fick sedan rösta fram ett vinnande bidrag. Emmas grupp tog fram det förslag som blev det vinnande bidraget. De förslog en app där unga kan ta del av information om EU och aktuella frågor i form av text och korta filmer. I appen ska det även finnas en interaktiv del där ungdomar från olika länder kan prata med varandra och diskutera frågor och beslut.

Deltagarna pratade också en del om hur de har det i sina länder och vad de får lära sig om EU i skolan. Väldigt många berättade att de upplever att Sverige har ett av de bästa skolsystemen och att man får lära sig lite mer om EU och demokrati här.

– Flera ungdomar berättade att de kände att det här evenemanget var deras chans att kunna påverka. Många upplever att de inte har så stora möjligheter att påverka i sitt eget land, säger Emma.

Therese Johansson arbetar som lärare och skolambassadör för Europaparlamentet på Gislaved gymnasium och hon, tillsammans med kollegan Johanna Andersson, följde med tjejerna till Bryssel. Therese berättar att lärarna hade ett eget schema med egna aktiviteter under tiden som eleverna jobbade i grupper. Lärarna fick då ta del av föreläsningar om hur man kan lyfta demokrati i skolan. De fick också besöka European House of History som är ett museum på hela sju våningar.

Therese berättar också att en teatergrupp vid namn Theatre Navpaky uppträdde för alla deltagare under fredagen. Theatre Navpaky är en polsk teatergrupp och de framförde ukrainska dikter som de tonsatt som en hyllning till Ukraina.

– Det var ett väldigt gripande uppträdande som väckte många känslor, både hos oss, men speciellt hos de ukrainska deltagarna. Det var väldigt fint, säger Therese.

Om Your Europe, Your Say

Your Europe, Your Say är ett årligt evenemang som arrangeras av Europeiska ekonomiska och sociala kommittéen (EESC). Eventet vänder sig till europeiska gymnasieungdomar i åldern 16-18 år och syftet är att hjälpa unga människor att förstå vad europeiska värderingar står för och vad aktivt medborgarskap innebär i en deltagardemokrati. Årligen väljs totalt 105 elever från 35 länder ut för att träffas under tre dagar i Bryssel. Där arbetar de i grupper, i ett förhandlings- och debattformat, för att nå samförstånd, vilket ger en ökad medvetenhet om hur sociala överenskommelser nås mellan grupper med olika intressen.

Varje upplaga av Your Europe, Your Say, har ett specifikt tema som behandlas. Inom detta tema ska deltagarna utarbeta rekommendationer som sedan överlämnas till EU:s institutioner, europeiska politiker och beslutsfattare på hög nivå. Frågor som uppmärksammas varje år, vid sidan av det specifika temat, är till exempel yttrandefrihet, solidaritet och rättvisa mellan generationer och hur EU:s politiska beslutsprocesser påverkar ungdomar.

Kontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.