Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Föreningsbidrag, social verksamhet

Socialnämnden kan, som ett komplement till nämndens eget arbete, besluta om att ekonomiskt stödja föreningsverksamhet och annan ideell verksamhet som syftar till att hjälpa särskilt utsatta grupper i samhället.

Alla bidragsansökningar ska prövas av socialnämnden som i god tid behöver tillräckligt underlag av föreningen för att kunna ta ställning i bidragsfrågan.

Bidrag för pensionärsföreningar är ett bidrag till de pensionärsföreningar som arbetar med löpande aktiviteter under hela året och som är riktade till äldre i Gislaveds kommun. De löpande aktiviteterna ska bidra till en meningsfull fritid, ökad delaktighet och att bryta isolering och ensamhet för äldre i ordinärt boende och särskilt boende.

Syftet med bidraget är att skapa grundförutsättningar för pensionärsföreningarnas samhällsnyttiga arbete samt att stötta det ideella arbete som utförs i föreningarna.

Pensionärsföreningarna får den ersättning som fastställs årligen av
socialnämnden.

Ansökan görs årligen och lämnas till socialförvaltningen senast den 30 april.

Reglemente och ansökningsblankett Pdf, 116.8 kB.

Föreningsbidrag för social verksamhet kan ges till föreningar och ideella organisationer som uppfyller bidragsförutsättningarna för social verksamhet och de allmänna bidragsförutsättningarna.

För att erhålla föreningsbidrag för social verksamhet ska föreningen vara verksam i Gislaveds kommun och ha specifikt inriktade insatser mot något eller några av följande målgrupper:

  • Barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt,
  • vuxna med missbruksproblem eller som på annat sätt befinner sig i en socialt utsatt situation,
  • barn och vuxna med psykiskt funktionshinder,
  • integration,
  • våld i nära relation,
  • annan målgrupp som faller inom socialnämndens uppdrag.

Ansökan om föreningdsbidrag för social verksamhet ska skickas till socialförvaltningen senast 30 maj.

Reglemente och ansökningsblankett Pdf, 275.8 kB.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.