Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Frågor och svar - Familjehem

Här får du svar på de vanligaste frågorna om familjehem.

Vi söker vuxna som har engagemang och tid att ta emot barn och ungdomar som är i behov av stabila och trygga relationer.

Barn och ungdomar är olika och vi behöver därför familjehem som ser olika ut. Du kan vara ensamstående, sambo eller gift, bo på landet eller i stan, arbeta heltid eller deltid, eller vara hemarbetande. När vi letar efter familjehem söker vi familjer som stämmer så väl överens som möjligt med barnets behov.

Om ni har egna barn är det också viktigt att de är nyfikna på barnet som flyttar in i familjen. Att bli familjehem engagerar alla i familjen.

När du anmält ditt intresse kommer en familjehemssekreterare att ta kontakt med dig. Du får veta mer om vad det innebär att vara familjehem och du får tillfälle att ställa frågor och reflektera inför ett blivande uppdrag. Det är viktigt att varje barn får komma till en familj som möter just det barnets behov.

För att skapa de bästa förutsättningarna gör kommunen en utredning. Utredningen innebär att vi tar utdrag ur register, gör hembesök och genomför intervjuer. Efter utredningen matchas familjen med ett barn. Vi vill att rätt barn kommer till rätt familj.

Varje barn har sitt speciella behov och dess behov matchas med en familj som har de rätta förutsättningarna att uppfylla just dessa behov.

Du som blir familjehemsförälder får stöd och vägledning i ditt uppdrag av kommunens familjehemssekreterare. Alla familjehem får även gå grundutbildningen ”Ett hem att växa i” och du erbjuds även andra utbildningar och stöd.

Gislaveds kommun följer de rekommendationer som Sveriges kommuner och regioner (SKR) ger för ersättning till familjehem. Ersättningen består av en arvodesdel och en omkostnadsdel.

Arvodet är en ersättning för ert uppdrag och omkostnadsersättningen ska täcka de kostnader ni har för barnet, till exempel mat, kläder, resor och sparande.

Ett jourhem är en familj som tar emot barn och ungdomar med kort varsel. Barnen stannar en kortare period under tiden som socialsekreteraren utreder vad barnet och föräldrarna behöver.

Ett familjehem tar emot barn och ungdomar under en längre tid.

Vi strävar efter att barnet kan flytta hem till sina föräldrar. Det är sällan som man från början vet hur länge ett barn kommer att bo i ett familjehem. Ibland kan barnet inte flytta hem till föräldrarna och stannar du i familjehemmet under hela sin uppväxt.

Det är viktigt att barnet har kontakt med sina föräldrar och övrigt nätverk. Vi bedömer hur umgänget ska utformas utifrån barnets behov. Familjehemmet har en viktig roll i att stötta barnet i umgänget med sina föräldrar och nätverk.

Det beror på vilket stöd barnet behöver. Om det är ett spädbarn och vid en inskolning av barnet är det vanligt att en familjehemsförälder behöver vara hemma. Ibland behöver en familjehemsförälder också vara hemma under en tidsbegränsad period vid en pågående placering av ett barn.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.