Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Fastställa faderskap, föräldraskap

Enligt svensk lag ska faderskapet/föräldraskapet för alla barn som föds av ogift mamma fastställas via bekräftelse (eller dom). Du registrerar faderskap eller föräldraskap hos Skatteverket.

Registrera faderskap eller föräldraskap hos Skatteverket

Från och med 1 januari 2022 kan du bekräfta ditt föräldraskap via en e-tjänst på Skatteverket.

För att det ska vara möjligt att göra en bekräftelse digitalt på Skatteverkets webbplats måste följande kriterier vara uppfyllda:

  • Båda föräldrarna ska vara myndiga och folkbokförda när barnet föddes.
  • Barnet ska vara folkbokfört när bekräftelsen lämnas.
  • Bekräftelsen ska lämnas och godkännas senast 14 dagar efter barnets födelse.
  • Båda föräldrarna har tillgång till elektronisk legitimation.

Denna möjlighet till digital bekräftelse av föräldraskap kan användas om barnet har fötts den 1 januari 2022 eller senare. Det kommer också att finnas möjlighet att anmäla gemensam vårdnad digitalt i samband med bekräftelse av föräldraskap.

Om en digital bekräftelse inte görs inom 14 dagar från barnets födelse kommer Skatteverket att skicka information om barnets födelse till socialnämnden som från och med dag 15 ansvarar för föräldraskapsutredningen. Detta innebär att de som önskar fastställa faderskapet före barnets födsel hos socialnämnden, kommer att få vänta cirka 3 veckor (de första 14 dagarna samt ytterligare cirka 1 veckas handläggningstid) innan faderskapet kan fastställas.

För kortare hanteringstid efter barnets födelse rekommenderas föräldrar därför att själva registrera föräldraskapet med elektronisk legitimation via Skatteverkets webbplats.

Om det finns tveksamheter kring de uppgifter som ska lämnas i e-tjänsten eller om det föreligger osäkerhet kring föräldraskap och regler, ska en digital bekräftelse inte göras. Föräldrarna ska då istället vända sig till socialnämnden för utredning och bekräftelse av föräldraskapet.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds webbplats

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.