Gislaveds kommun logotyp

Direktkontakt

Efter kontorstid, kvällar och helger, ringer du till socialjouren som nås via 112.

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Misstanke om barn som far illa

Vi har ett gemensamt ansvar att alla barn får växa upp under trygga förhållanden. Om du är orolig för att ett barn far illa eller verkar behöva stöd, kan du vända dig till individ- och familjeomsorgen som jobbar med barn och ungdomar.

Har du sett eller hört något som ger dig misstanke om att barn eller unga (0-20 år) far illa i sitt hem eller på annat sätt?

Det finns flera sätt som du kan göra en orosanmälan på:

  • Skicka in anmälan via E-tjänsten.
  • Skicka in anmälan via post till Gislaveds kommun, Socialförvaltningen, 332 80 Gislaved.
  • Ring mottagningsenheten via kontaktcenter telefonnummer 0371-810 00, helgfri måndag-fredag klockan 08.00-16.00 (8.00-12.00 dag före röd dag).

Om du gör en anmälan utanför kontorstid kommer vi inte att se den förrän nästkommande vardag.

Efter kontorstid kan du kontakta socialjouren genom att ringa 112 och be att få prata med socialjouren för Gislaveds kommun.

Du kan också ringa oss för att du själv vill ha råd eller stöd i någon fråga som rör ditt eget barn eller om du vill ansöka om stöd. Du som ungdom eller ung vuxen 18-20 år kan också vända dig till oss, om du önskar stöd.

Koll på soc stöttar barn i kontakt med socialtjänsten

Alla rekommenderas att anmäla misstankar om att barn far illa till socialtjänsten. Anställda på vissa myndigheter och i vissa verksamheter som berör barn och unga (skola, hälso- och sjukvård och tandvård till exempel) är skyldiga enligt lag att genast anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa. Du som är anmälningsskyldig bör anmäla skriftligt.

Även som privatperson bör du kontakta oss om du tror att ett barn eller en ungdom far illa och kan behöva hjälp. Är du osäker på om du bör anmäla, får du råd av oss. Som privatperson har du möjlighet att vara anonym, men det förutsätter att du inte berättar vem du är när du kontaktar socialtjänsten.

Alla inkomna anmälningar läses och handläggs regelbundet under kontorstid, helgfri måndag-fredag klockan 08.00-16.00 (8.00-12.00 dag före röd dag).

När du har skickat in din anmälan görs en så kallad förhandsbedömning. Det innebär att den eller de personer som anmälan gäller blir kontaktade av socialtjänsten för att prata om den oro/information som inkommit.

Efter kontakt tar socialtjänsten beslutet att antingen:

  • Öppna en utredning för att ta reda på vilken form av stöd eller skydd som personen eller familjen behöver, eller
  • Avsluta förhandsbedömningen utan en utredning.

En socialsekreterare tar över ansvaret när det blir aktuellt med en utredning. Utredningen får ta högst fyra månader. Socialtjänstens uppgift är att utreda situationen och vad det bästa för barnet och dess familj är. För att kunna bedöma behov av stöd samarbetar vi med individen och familjen, samt med viktiga personer runt dessa. Det kan exempelvis handla om skola, sjukvård eller anhöriga.

Vi försöker alltid att samarbeta med familjen för att kunna reda ut problemen och det vanligaste är att vi gemensamt kommer överens om vilket stöd som passar bäst. Målet med alla våra insatser är att barnet eller ungdomens behov ska tillgodoses i hemmet och att familjen på sikt ska klara sig utan stöd från socialtjänsten.

Beroende på vad som är problemet finns det flera olika insatser. De insatser som socialtjänsten ger ska hjälpa familjen att förändra sin situation. Insatserna kan bestå av bland annat olika samtalsmetoder och stöd, men det händer även att socialtjänsten i vissa fall bedömer att det finns allvarlig risk för att barnet kommer fara illa. Barnet får då tillfälligt eller under en längre tid bo hos någon annan som kan ta hand om hen.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.