Gislaveds kommun logotyp

Direktkontakt

SSPF-koordinator
telefon: 0371-813 34

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

SSPF - socialtjänst, skola polis, fritid

Socialtjänst, skola, polis, fritid (SSPF) arbetar gemensamt med förebyggande arbete riktat mot ungdomskriminalitet och ungdomar i riskzon för kriminalitet. SSPF är en samverkansform som riktar sig till familjer och ungdomar mellan 12 och 19 år.

Syfte och mål med SSPF

Tillsammans med vårdnadshavare, ungdom och andra samverkansaktörer arbetar SSPF med syftet att bidra till en positiv utveckling för en ungdom som har eller riskerar att hamna snett. Målet är att ungdomar i kommunen ska ha en fungerande skolgång och leva ett liv fritt från kriminalitet och droger. Målet är också att förhindra och minimera ungdomars brottslighet, drogmissbruk och andra riskbeteenden.

I korthet innebär detta att man i SSPF arbetar med:

 • brotts- och drogförebyggande arbete
 • funktion istället för person
 • återkommande möten med fast struktur och dagordning
 • samverkan kring individer och grupper
 • upprättar gemensamma åtgärdsplaner för verksamheterna runt ungdomen

Samarbete skapar framgång

SSPF som samverkansform har funnits i delar av Sverige sedan 2007. Modellen är väl beprövad och utvärderad. Det framgångsrika med samverkansmodellen är att socialtjänst, skola och polis och fritid skapar en gemensam problembild och är överens om vilka delar som samarbetet ska ske kring. Arbetet är inriktat både mot förebyggande och främjande arbete och på individnivå med gemensamma handlingsplaner. Alla aktörer tillför sin kunskap för att ge en så heltäckande bild som möjligt.

Det som främst visats är att samverkan enligt SSPF bidragit till:

 • effektivare och tidigare identifiering av ungdomar i riskzon för kriminalitet/missbruk
 • effektivare och tidigare insatser i individärenden
 • bättre gemensamma och förebyggande insatser
 • stärkta förutsättningar att nå fram till ungdomarna
 • stärkta förutsättningar att nå fram till föräldrar/anhöriga

Så fungerar det

Med SSPF vill vi förebygga att ungdomar inte hamnar i kriminalitet eller drogmissbruk. Vi vill vi fånga upp barnet eller ungdomen tidigt. Det vanligaste är att en förälder, vårdnadshavare eller annan vuxen kontaktar myndigheter för att det finns oro för barnet eller ungdomen.

Det kan till exempel handla om:

 • hög frånvaro från skolan
 • aggressivt beteende
 • vänner som begår brott
 • barnet eller ungdomen har begått ett brott själv
 • vänner som använder alkohol eller droger
 • barnet eller ungdomen har tagit alkohol eller droger själv
 • ungdomen utsätter sig för risker, rör sig i olämpliga miljöer
 • barnet eller ungdomen saknar en positiv fritidsaktivitet

Ofta krävs flera saker för att en ung person ska hamna i kriminalitet eller drogmissbruk – inte bara en

Du behöver godkänna att sekretessen bryts

För att samarbetet i SSPF ska fungera behöver du som är förälder eller vårdnadshavare godkänna att sekretessen mellan myndigheterna bryts. Då kan myndigheterna dela information om ditt barn eller din ungdom.

Samtyckesblankett samverkan mellan Gislaveds kommun och polisen Pdf, 319 kB.

Ladda ner blanketten och skicka den till:

Gislaveds kommun
IFO Vuxna insatser
SSPF koordinator
332 80 Gislaved

Vi fokuserar på det positiva

Nästa steg är att vi tillsammans fokuserar på det som är positivt. Vilka styrkor finns? Hur kan det förstärkas?

Alla kan bidra i arbetet och det är behoven hos ungdomen som styr.

Koordinatorn gör en riskbedömning och samlar in nödvändig information innan ungdomen lyfts i SSPF-forumet.

Vi tar fram stöd

En åtgärdsplan görs och i den beskriver vi vad din ungdom ska få för stöd. Det kan till exempel vara:

 • stöd till förälder eller vårdnadshavare. Till exempel samtal om tider, regler och gränsdragning. Det finns också olika kurser du som är förälder kan gå
 • läxläsning. En plats att göra läxorna på om det är svårt att få ro eller plats hemma. Det kan också vara en vuxen som ger stöd med läxläsning efter skolan
 • samarbete vid brott. Polisen kan hjälpa till att uppmärksamma om ditt barn eller din ungdom umgås i mindre bra miljöer. Polisen bidrar med att synliggöra brott och varningssignaler. Målet är att skapa en positiv utveckling
 • hjälp att hitta en fritidsaktivitet. Ditt barn eller din ungdom kan få mycket glädje i en regelbunden fritidsaktivitet
 • hjälp att sluta med droger

Annat stöd vid behov:

Ibland behöver ditt barn eller ungdom annat stöd. Då kan koordinatorn hjälpa till att kontakta fler personer.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.