Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Psykisk hälsa – Vilket stöd kan du få?

Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om stöd utifrån dina behov. Stödet ska ge förutsättningar för dig att delta i samhället på samma villkor som andra. Stödet kan bestå av anpassat boende, boendestöd, sysselsättning, ledsagning och kontaktperson.

Ansök om stöd via e-tjänsten. En god man, förvaltare eller anhörig kan också hjälpa dig att ansöka. När du har gjort din ansökan så kommer en biståndshandläggare att bedöma om du har rätt till stödet du ansöker om. Vi utgår från ditt behov och de lagar som gäller. Det stöd och den hjälp som du har rätt till styrs av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL).

Beslutet om insatser är oftast tidsbegränsat och kan överklagas.

Vi försöker att ge dig ett svar på din ansökan så snart som det är möjligt. Vill du ha mer information så kontakta enheten för bistånd Funktionsstöd på telefon 0371-810 00

Psykisk hälsa

Bostad med särskild service för vuxna är till för dig som behöver stöd och hjälp i ditt boende med inriktning mot psykiatri.

Servicebostad – lägenhet med gemensam lokal

På Traststigens servicebostad ligger alla lägenheter i samma hus. I huset finns även en gemensam lokal där du kan umgås med andra hyresgäster. I boendet finns personal tillgängliga för att ge dig stöd dygnet runt.

Hur går det till?

När vi får ett uppdrag från handläggaren, ditt beslut, kommer vi att kontakta dig via telefon för att planera kommande inflyttning.

På boendet arbetar personalen dygnet runt och finns där för dina stödbehov. Det finns också fysioterapeut och arbetsterapeut som kan hjälpa dig som behöver stöd i vardagen.

Vi har tystnadsplikt.

Du som har en psykisk, neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsnedsättning kan ansöka om boendestöd.

Stöd efter dina behov

Boendestöd finns för att stärka din förmåga att klara din vardag på egen hand. Det är ett pedagogiskt och socialt stöd där du är delaktig efter din förmåga. Boendestödjaren arbetar motiverande och stöttande för att du ska bli så självständig som möjligt.

När du beviljas boendestöd planerar vi tillsamman för hur ditt stöd ska utföras med din boendestödjare. Boendestödjarna utgår från dina behov i biståndshandläggarens beslut. Boendestödet är kostnadsfritt.

Du kan bland annat få stöd med:

 • att planera och genomföra dina vardagliga sysslor och hitta dagliga rutiner i din hemmiljö,
 • socialt stöd för att motverka isolering till exempel som att gå ut på promenad,
 • få stöd och motivation i din vardag. Stötta dig vid kontakter med myndigheter och hälso- och sjukvård.

Hur går det till?

När vi får ett uppdrag från handläggaren, ditt beslut, kontaktar vi dig via telefon. I samtalet ska vi komma överens om vilken tid vi ska träffa dig för ett första möte.

I mötet ska vi tillsamman med dig planera vilken dag i veckan du vill ta emot stöd från boendestödjaren. Vi arbetar alla dagar i veckan vilket gör att du kan få stöd av boendestödjaren när det passar dig. Vilken tid och vilken boendestödjaren som ska komma hem till dig får du reda på i god tid innan första besöket

Vi arbetar i huvudsak tillsammans med dig i ditt hem med målet att du ska bli självständig. Vi samverkar också med vården och en arbetsterapeut.

Vill du ha något att göra på dagarna kan en daglig sysselsättning vara något för dig.

Den anpassade sysselsättningen är till för dig som:

 • har stora svårigheter att få ett vanligt arbete på grund av en psykisk funktionsnedsättning,
 • önskar få en meningsfullhet i din vardag genom en aktivitet.

Vi har platser för anpassad sysselsättning på kooperativet Gislavedsrallarna. Du har sysselsättning i den grad du önskar dock minst två timmar om dagen och minst en dag i veckan.

Har du svårt för att ta dig till och från olika platser, delta i fritidsaktiviteter kan ledsagning vara något för dig.

Syftet med ledsagning är att kunna leva som andra, komma ut i din närmiljö och delta i samhällslivet. Du kan få ledsagning regelbundet varje vecka eller vid enstaka tillfällen.

En kontaktperson kan underlätta för dig att leva ett självständigt liv och komma ut och träffa andra människor.

Det är du och din kontaktperson som bestämmer vad ni vill göra. Det kanske kan vara en promenad, simma, gå på bio, teater, fotboll eller ta en fika tillsammans.

Hur går det till?

När vi får ett uppdrag från handläggaren, ditt beslut, kontaktar vi dig via telefon. Vi ringer dig för att få en bild av vilka önskemål du har kring en kontaktperson.

När vi har hittat en lämplig kandidat bokar vi in ett möte tillsammans där du får träffa personen. Om det känns bra mellan dig och honom/henne så bestämmer vi tillsammans när hen börjar och vad ni ska göra tillsammans. Detta dokumenteras i en enkel genomförandeplan.

Vem kan få ett personligt ombud?

 • Du som har en psykisk funktionsvariation eller nedsättning som är långvarig,
 • du som har ett omfattande behov av stöd från hälso-/sjukvården och myndigheter eller annan hjälp från kommunen,
 • du som är 18 år eller äldre och bor i Gislaveds kommun.

Du kan få hjälp med att:

 • Få kontakt med myndigheter, vården och andra som kan stödja dig.
 • Hitta vad myndigheter och organisationer kan göra för dig.
 • Säkra att olika myndigheter och annan service tillsammans stöttar dig på rätt sätt.

Det är alltid du som bestämmer. Du och ditt personliga ombud går tillsammans igenom vad du behöver hjälp med. Ditt personliga ombud jobbar för dig och ingen annan. Det är kostnadsfritt att få stöd av ett personligt ombud.

Viktigt att känna till!

 • Det personliga ombudet gör det möjligt för dig att hitta rätt hjälp, men beslutar inte om vård, stöd eller service,
 • ett personligt ombud tar inte över myndigheters ansvar för samordning eller ersätter det arbete som utförs av god man eller boendestödjare,
 • det personliga ombudet har tystnadsplikt, vilket betyder att ingen får reda på vad ni pratar om.

Hur går det till?

Vi träffas på en plats som passar dig bäst. Efter ett inledande samtal görs en bedömning om du kan få stöd av ett personligt ombud.

Att få ett personligt ombud är ingen lagstadgad rättighet. Det är ett frivilligt erbjudande från kommunen, vilket innebär att vi kan behöva tacka nej till att arbeta med dig. Vid hög efterfrågan kan det också vara en lång väntetid för att få hjälp.

Välkommen att ta kontakt via telefon eller mejl. Du kan också ta hjälp av en anhörig, vän eller personal för att nå oss.

Louice Tegnhammar, personligt ombud, telefon 0371-814 39

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.