Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Tillfällig vistelse

Du kan få hemtjänst eller hemsjukvård om du är på tillfällig vistelse i Gislaveds kommun eller om du själv ska vistas i en annan kommun.

Som invånare i kommunen kan du ansöka om att få hjälp och stöd under en tillfällig vistelse i annan kommun. Du ska då ta kontakt med din biståndshandläggare minst 4 veckor före planerad vistelse.

Du kan få hemtjänst eller hemsjukvård om du är på tillfällig vistelse i Gislaveds kommun. Det är din hemkommun som gör ansökan till oss.

Det är din hemkommun som utreder ditt behov av hjälp från hemtjänsten. Kontakta din ordinarie hemtjänst/handläggare så hjälper de dig att göra en ansökan om hemtjänst när du är på tillfällig vistelse i Gislaveds kommun.

Om du har några frågor kring din hemtjänst i under din vistelse i Gislaveds kommun ska du ta kontakt med din handläggare eller enhetschef för hemtjänsten i din hemkommun så hjälper de dig vidare.

Det är hemkommunen som har det samlade ansvaret för att hemtjänsten kan ge den vård och omsorgs som behövs på ett tryggt och säkert sätt när du vistas här. Det är viktigt att utredningen och beslutet är anpassat efter förhållandena i Gislaveds kommun, eftersom det kan skilja sig från exempelvis det ordinarie boendet i hemkommunen.

Här kan du läsa mer om valfrihet inom hemtjänsten

Då det är svårt att följa varje bosättningskommuns olika rutiner och riktlinjer ber vi dig respektera vår hantering av dessa ärenden och följa nedanstående rutin.

Beställningen ska innehålla korrekt ifylld beställningsblankett samt aktuell utredning, genomförandeplan samt vid behov egenvårdsintyg. Blanketten erhålls via biståndshandläggare. Kontakta enheten för bistånd - vård och omsorg via kontaktcenter 0371-810 00.

Vi måste få beställningen senast 14 dagar innan personen kommer, för att våra utförare ska få en möjlighet att planera verkställighet av insatser.

Tänk på att beställningen måste grundas på en aktuell behovsbedömning.

Som bosättningskommun är det viktigt att ni utreder det förväntade behovet och därmed tar hänsyn till det boende som personen har i Gislaveds kommun. Vår erfarenhet är att hjälpbehovet ofta ser annorlunda ut i ett tillfälligt boende vilket kan göra att hjälpbehovet i vissa fall blir mindre/större än i det ordinarie boendet. Biståndshandläggaren bistår inte med att undersöka bostäder.

Ska den enskilde själv ansvara för en hälso- och sjukvårdsuppgift men behöver praktisk hjälp med exempelvis läkemedel ska egenvårdsintyg medfölja beställningen.

Fakturering

Vi fakturerar bosättningskommunen enligt den ersättningsmodell som finns i bosättningskommunen.

Saknas ersättningsnivåer i någon av de delar som utförs av oss används vår ersättningsmodell.

Vi fakturerar bosättningskommunen en gång per månad om inget annat är överenskommet. Det är bosättningskommunen som debiterar kund.

För att du skall kunna få hemsjukvård under tillfällig vistelse hos oss krävs att du har hemsjukvård i din hemkommun. Din hemkommun ska då göra en beställning om hemsjukvård för din räkning till Gislaveds kommun, inte du som enskild person.

Inför er kommuninvånares vistelse i Gislaveds kommun måste ni kontakta hemsjukvården senast två veckor innan vistelsen.

Norra – Gislaved, Anderstorp och Hestra
Ring sjuksköterskeenheten Norr på telefon 0371-810 75

Söder – Smålandsstenar, Reftele, Burseryd
Ring sjuksköterskeenheten Söder på telefon 0371-818 75

Telefontid:
Måndag till fredag 08.00 till 09.30 och 13.30 till 14.30

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.