Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Våld och hot

I nära relationer kan det finnas våld som skadar, smärtar eller kränker.
Det finns hjälp att få – både dig som blir utsatt för våld och för dig som utsätter någon annan för våld.

Våld i nära relationer

En nära relation kan till exempel vara mellan två partners, barn och förälder eller mellan syskon.

Våld i nära relation kan vara både fysiskt och psykisk, men även andra sätt att kränka och utöva kontroll.

Vart ska jag vända mig för hjälp?

Om du är 20 år eller äldre ska du kontakta vuxenenhetens mottagning. Om du är under 20 år ska du kontakta mottagningsenheten barn och unga.

Är du utsatt för våld?

Det är inte ovanligt att känna sig väldigt ensam när man lever med våld i nära relation, men du är inte ensam. Det finns hjälp att få.

Kommunen erbjuder stöd för den som har blivit utsatt för våld oavsett kön. Stödet kan vara i form av följande:

  • Skydd i en akut våldssituation
  • Enskilda samtal för att förstå och bearbeta det våld som du har blivit utsatt för
  • Att hitta rätt kontakter inom myndigheter och andra verksamheter som du kan behöva söka hjälp hos

Hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett brott som ofta finns i en nära relation där du som blir utsatt är beroende av och känslomässigt bunden till den eller dem som utövar våldet. Skillnaden mellan våld i en nära relation och hedersrelaterat våld är att det hedersrelaterade våldet har en kollektiv aspekt eftersom våldet utövas och sanktioneras av familjen och/eller släkten.

Våldet kan se ut på olika sätt men ofta handlar det om dig som är:

  • begränsad i din vardag
  • utsätts för olika former av våld
  • riskerar att giftas bort eller könsstympas

Mer om olika typer av våld

Våldshandlingarna kan ha olika karaktär och består ofta av en kombination av olika handling.

Psykiskt våld kan handla om nedsättande kommentarer, förlöjliganden, glåpord, hot, tvång och trakasserier. Den våldsutsatta kan också utsättas för kontroll och social isolering.

Fysiskt våld kan bestå av örfilar, knytnävsslag, slag med tillhyggen, knivstick, sparkar och stryptag.

Sexuellt våld kan innebära olika former av sexuellt påtvingade handlingar. Det kan till exempel vara att tvinga den utsatta att se på pornografi, samlag utan samtycke, sexuella trakasserier och användning av ett sexuellt kränkande språk.

Utöver detta kan våldet även ta sig uttryck på andra sätt:

Försummelse, till exempel genom att den utsatta inte får den hjälp med mat, medicin eller hygien som hen behöver.

Digitalt våld som till exempel kan bestå av hotfulla eller kränkande sms eller kontroll av hur någon förflyttar sig via GPS.

Materiellt våld som kan innebära förstörelse eller stöld av den utsattas personliga tillhörigheter, bohag, värdesaker med mera.

Ekonomiskt våld som kan uttryckas genom ekonomiska hot, begränsningar av gemensamma ekonomiska tillgångar eller genom att tvinga någon att utföra ekonomiska olagligheter.

Utsätter du någon för våld?

Händer det att du blir för arg och tappar kontrollen gör du din partner eller annan nära dig illa? Om du utsätter någon för våld som du har en nära relation med, ska du söka hjälp.

Det finns möjlighet till enskilda samtal med behandlare som stöd för att förändra ett våldsamt beteende.

  • Du blir lyssnad på och får hjälp att kartlägga dina problem
  • Möjlighet att förändra dina tankar och handlingar som leder till hot eller våld
  • Hitta alternativa handlingsmönster och strategier

Kontakt till andra organisationer för hjälp eller stöd

Medverkan

Medverkan vänder sig till personer från 18 år som varit utsatt för våld i nära relation eller är på väg att lämna en våldsam relation, befinner sig i hedersrelaterat våld och förtryck och behöver hjälp att ta sig ur det.
Telefon: 0370-33 12 62.
Telefontid: helgfria tisdagar kl 9-10, helgfria torsdagar kl 16-17.
Epost: medverkan@gnosjo.se

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen erbjuder samtalsstöd via telefon dygnet runt. De kan även hjälpa dig med kontaktuppgifter till socialtjänst, socialjour eller kvinnojour. Telefonsamtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen.
Telefonnummer: 020-50 50 50

Hedersförtryck (hedersfortryck.se)

Hedersfortryck.se har information för dig som är utsatt och till dig som vill lära dig mer om hedersförtryck.

ungarelationer.se

Mår du dåligt av din relation? Ungarelationer.se ger stöd och information för dig upp till 20 år som blir utsatt i din relation, är kompis till någon, eller är den som utsätter.
Du kan chatta anonymt varje kväll kl 20-22. Här kan du också läsa om olika typer av våld, varningstecken och hur en bra relation kan vara.

Medverkan

Telefon: 0370-33 12 62.
Telefontid: helgfria tisdagar klockan 9-10, helgfria torsdagar klockan 16-17.

Alternativ till våld, ATV, i Jönköping

Alternativ till våld i Jönköpings län erbjuder stöd och samtalsbehandling för att skapa en förändring.
Telefon 010-241 10 10

Välj att sluta

Funderar du på om ditt beteende är okej? Nu finns det en telefonlinje som vänder sig till dig som riskerar att skada den du gillar eller älskar.
väljattsluta.se finns mer information om hur du kan få hjälp för att sluta skada andra.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan