Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Parkering

I kommunen finns det parkeringsplatser i alla tätorter. Det kostar ingenting att parkera på kommunala parkeringsplatser, men det är inte tillåtet att parkera var som helst.

Förutom privata parkeringar för boende, kunder eller personal finns allmänna parkeringar i kommunens tätorter och centrum.

Vid stationerna finns gott om lediga parkeringsplatser för de som väljer att åka vidare med tåg eller buss.

Inom tätorterna får fordon på gata, väg, parkeringsplats eller annan markerad plats parkeras under högst 24 timmar i följd. På vissa platser är parkeringstiden begränsad för att ge fler möjlighet att parkera under tiden de gör sina ärenden.

Skötsel av parkeringar

Tekniska avdelningen har ansvar för drift och underhåll av de kommunala parkeringsplatserna.

Parkering i terräng är inte tillåtet då det skadar terrängen, hindrar skötseln av terrängen och begränsar allemansrätten för andra.

Regler för parkering

I trafikförordningen finns generella regler om hur du får stanna och parkera. Förbud mot att stanna eller parkera enligt reglerna anges inte alltid genom vägmärken, utan du måste kunna dem ändå. Till exempel är det inte tillåtet att parkera på huvudled. Även de lokala trafikföreskrifterna kan reglera var du får stanna eller parkera. Lokala trafikföreskrifter märks normalt ut med vägmärken.

I Transportstyrelsens informationsbroschyr, Stanna och parkera finns de viktigaste generella reglerna samlade. Parkeringsreglerna bygger på två enkla huvudprinciper:

Du får inte stanna eller parkera så att:

 • fara uppstår
 • du hindrar eller stör andra trafikanter (gäller även till exempel gående)

Du får aldrig stanna eller parkera (med något hjul):

 • på en gångbana/trottoar
 • i ett cykelfält
 • på en cykelbana
 • inom ett avstånd om tio meter före ett övergångsställe eller en cykelpassage
 • på eller inom ett avstånd av tio meter före en korsande cykelbana eller gångbana
 • på parkering avsedd för rörelsehindrade, utan giltigt tillstånd
 • mot färdriktningen
 • närmare än 10 meter från korsning
 • i terräng (med hjulen på en gräsmatta intill vägen)

Om inget annat anges så gäller följande:

 • På allmän plats inom tättbebyggt område får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före söndag och helgdag.
 • Inom delar av tätorterna Gislaved, Anderstorp och Smålandsstenar gäller förbud mot parkering av fordon med en bruttovikt över 3,5 ton. Förbudet gäller på kommunens allmänna platser mellan kl 00-06. Du hittar kartor över parkeringförbud längst ner på sidan.

Det kostar inget att parkera på de allmänna parkeringsplatserna i kommunen. Vid felparkering kan däremot en parkeringsanmärkning utfärdas.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.