Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som är rörelsehindrad kan få parkeringstillstånd så att du kan parkera närmare ditt färdmål. Tillståndet gäller i de flesta länder i Europa. Om du inte kör bil själv kan du bara få parkeringstillstånd om särskilda skäl finns. Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade är inte en social förmån.

Med ett parkeringstillstånd kan du parkera på parkeringsplatser som är avsedda för rörelsehindrade, men också på andra platser under särskilda förutsättningar.

Vad är parkeringstillstånd för rörelsehindrade?

Tillståndet är ett undantag från gällande parkeringsregler för personer med väsentliga förflyttnings- svårigheter. Parkeringstillståndet gäller i hela landet samt i de flesta europeiska länder.

Du kan läsa mer om parkeringstillstånd på Transportstyrelsens webbplats.

Vem kan få parkeringstillstånd?

Tillstånd för förare

Du som har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand med bästa möjliga hjälpmedel inom rimligt gångavstånd från en parkeringsplats kan beviljas parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Det krävs att du själv kör bilen för att få använda ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade förare. Du får inte använda parkeringstillstånd för förare om du är passagerare i bilen.

Tillstånd för passagerare

Om du är passagerare och inte själv kör bilen utfärdas tillstånd bara i undantagsfall. I normalfallet anses föraren av ett fordon kunna köra fram och hjälpa passageraren till målpunkten och därefter åka och parkera bilen på en vanlig parkeringsplats. Om du kan lämnas ensam, sittande inomhus, medan föraren parkerar bilen på en vanlig parkeringsplats har du inte rätt till parkeringstillstånd för passagerare.

Möjligheten att stanna och parkera vid transport av sjuka eller rörelsehindrade regleras särskilt i trafikförordningen, 11 kapitlet § 9.

Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade är inte en social förmån.

Exempel på när tillstånd inte beviljas

  • Om du är blind men inte har något problem med att röra dig.
  • Om du har svårigheter med att bära.
  • Om du har mag- och tarmproblem, exempelvis inkontinens.
  • Om ditt funktionshinder eller sjukdom är tillfällig.

Vad ska vara med ansökan?

Ansökan ska göras hos den kommun där du är folkbokförd.

Kommunens handläggare fattar beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad enligt delegation från samhällsutvecklingsnämnden.

Ansökan ska alltid kompletteras med ett aktuellt läkarintyg som inte är äldre än tre månader. Vid behov av ytterligare underlag till utredningen kan handläggare begära in detta, ett exempel på sådant underlag är gångtest.

Ansökan ska även innehålla ett fotografi för parkeringstillståndskortet. Fotografiet ska vara i färg och högst sex månader gammalt. En ofullständigt ifylld blankett returneras för komplettering och medför förlängd utredningstid.

Ett parkeringstillstånd förnyas inte automatiskt efter giltighetstidens utgång. Ny ansökan måste göras och prövning sker då utan hänsyn till tidigare tillstånd.

Normal handläggningstid för en ansökan om parkeringstillstånd är 2-5 veckor. En ofullständig ansökan kan göra att utredningstiden blir längre.

Avgift

Ingen avgift tas ut för utfärdande av parkeringstillstånd. Tillståndet ger dessutom betalningsbefrielse vid parkering på avgiftsbelagda platser i de flesta av Sveriges kommuner. Kontakta respektive kommun för mer information.

Allmänt

Parkeringstillståndet är utformat enligt EU:s modell och gäller i hela landet samt i de flesta Europeiska länder. Parkeringstillståndet gäller endast för parkering på gatumark och för sådan parkering på kvartersmark som regleras med lokala trafikföreskrifter (LTF).

Parkeringstillståndet ger rätt att

  • parkera under högst tre timmar där parkeringsförbud gäller samt på gågata
  • parkera under högst tre timmar där parkering är tillåten kortare tid än tre timmar
  • parkera under högst 24 timmar där parkering är tillåten mer än tre men mindre än 24 timmar
  • parkera på plats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som är föreskriven på platsen Parkeringstillståndet gäller inte
  • där det gäller förbud att stanna
  • i zoner för visst ändamål, till exempel lastzon, taxizon och vändzon

Parkeringstillståndet är personligt och ska vara väl synligt i fordonet

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas av innehavaren. Förlust eller stöld av parkeringstillstånd ska polisanmälas. En kopia på anmälan ska skickas till kommunen, som för in det saknade tillståndet på en spärrlista och utfärdar nytt tillstånd. Upphittat tillstånd lämnas till polis eller den kommun som utfärdat tillståndet.

Parkeringstillståndet ska vara placerat på insidan av fordonets vindruta eller motsvarande plats så att framsidan av tillståndet är väl synligt utifrån.

Ett parkeringstillstånd gäller under viss tid, men som längst 5 år. Ett tillstånd får återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre finns eller om tillståndet inte används på föreskrivet sätt.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.