Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Pendlingsbidrag för högskoleresor

Du som studerar på heltid vid universitet/högskola eller yrkeshögskola har möjlighet att få ett pendlingsbidrag från kommunen och få tillbaka 50% av biljettkostnaden. Sista ansökningsdatum är 15 februari för höstterminen och 1 augusti för vårterminen.

Detta ska ansökan innehålla:

I e-tjänsten fyller du i uppgifter om dig som söker, om utbildningen och bankuppgifter. Bifoga även kvitton på köpta färdbevis, studieintyg och ett bevis på att angivet kontonummer tillhör dig som söker.

Bidraget betalas ut i efterhand, spara därför (en bild på) dina resekvitton!

För att ha rätt till bidrag om 50 % av biljettpriset ska man:

 • bo och vara folkbokförd i Gislaveds kommun
 • studera på heltid och i den takt som gäller för Centrala studiestödsnämndens (CSN) regler för studiemedel
 • dagpendla med kollektivtrafik till högskoleorten alternativt till praktikplats som genomförs under utbildningen

Bidrag utgår under högst 10 terminer per student samt under angiven terminsperiod. Bidrag utgår inte för hemresor vid veckopendling. Bedömning görs vad som är rimligt pendlingsavstånd. Bidrag utgår inte heller för resor till gymnasieutbildningar, påbyggnadsutbildningar under högskolenivå, kommunal vuxenutbildning (KomVux), folkhögskoleutbildningar och motsvarande. Bidraget bygger på grundprincipen att det mest förmånliga alternativet vad gäller färdmedel och biljettyp ska väljas. Dock görs en bedömning där hänsyn också tas till att restiden är rimlig.

Ansökan görs genom att

Via den e-tjänsten för pendlingsbidrag, fylla i de uppgifterna:

 • Namn, personnummer, postadress samt e-mail-adress, telefonnummer
 • Uppgifter om universitet/högskola/yrkeshögskola och ort; program och antal poäng och/eller terminer/veckor/ som utbildningen avser, vilken termin i utbildningen som ansökan avser samt datum för terminsstart och -slut
 • Summerat belopp för utlägg för färdbevis som skickas med
 • Bank och ort samt kontonummer för utbetalning
 • Signera ansökan

Bifogas till ansökan

 • Ett bevis om att angivet kontonummer tillhör den som söker. Exempelvis en kopia på del av ett kontoutdrag där både kontonummer och vem som är kontoinnehavare framgår. Detta behövs för att kunna göra en utbetalning.
 • Ett studieintyg
  Studieintyget (ej registreringsintyg) ska visa att man går angiven utbildning och hur många högskolepoäng (eller motsvarande för yrkeshögskola) man uppnått för den termin man söker för. Krav enligt ovan är CSN:s regler för studietakt för studiemedel på heltid.
 • Kvitto på köpta färdbevis.
  På kvittot ska kunna utläsas vilken typ av färdbevis som köpts och dess giltighetsperiod. För att få ett kvitto vid betalning via JLT:s app kan du lägga till e-post för kvitto under ”Mer” och därefter ”Mina detaljer” i menyraden. Liknande funktioner finns i andra reseappar. Vid fall där det inte är möjligt att få ett kvitto med typ av färdbevis med dess giltighetsperiod behöver en form av reseintyg bifogas. Reseintyget ska visa under vilken tidsperiod färdbeviset användes (till exempel ett inspektionskvitto).

Sista ansökningsdatum:

 • 15 februari för höstterminen
 • 1 augusti för vårterminen

Studieintyg kan kompletteras fram till 1 april för höstterminen samt 1 oktober för vårterminen.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.