Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Adressättning, namn och lägenhetsnummer

Varje entré till bostadshus och fritidshus ska ha en adress. Även samlingslokaler och de byggnader som har någon form av verksamhet ska ha adresser.

Adressättning

Tidig adressättning är viktig för många verksamheter, redan vid byggstart behövs en adress.

Alla adresser blir registrerade i Lantmäteriets fastighetsregister. Härifrån kan aktörer köpa uppgifter så att adresserna blir sökbara i GPS:er. Det är därför viktigt att registrera adresser så fort som möjligt till exempel vid avstyckning eller nybyggnation.

Adresser behövs också för flyttanmälan, folkbokföring, post, med mera.

Det är kommunen som beslutar om ny adress och när adressen är registrerad går den automatiskt till PostNord som beslutar om postnummer och postort. Därefter kan den även användas som postadress. Det kan ta upp till tre veckor innan den nya adressen gäller.

Vem bestämmer namnen?

Det är nämnden som beslutar om namn på gator, vägar, torg, parker och broar samt kvartersnamn. Kommunens samhällsutvecklingsförvaltning som tar fram förslag på vägnamn tillsammans med berörda. Efter remiss till förening, posten och räddningstjänsten lämnar de förslagen till nämnden som fattar beslut.

Det blir aktuellt med nya vägnamn vid nybyggnation av större område eller om det inte finns lediga adressnummer.

Lägenhetsnummer

Lägenhetsnummret anger var i byggnaden lägenheten är. I de fall där det finns fler än en bostad med samma adress, exempelvis i flerbostadshus, har varje bostad fått ett eget nummer enligt en standard. Numret anger var i byggnaden lägenheten finns.

Numret bildar tillsammans med adressen en unik identitet för varje bostad.

Du som hyresvärd rapporterar in förändringar vid:

  • nybyggnad
  • ändrad användning eller ombyggnad
  • sammanslagning

Det är viktigt att lägenhetsnummer är fastställt innan inflyttning sker för att Skatteverket ska kunna folkbokföra.

Lägenhetsnummer

Lägenhetsnumret ska finnas anslaget på en väl synlig plats i byggnaden, till exempel i trappuppgång eller på lägenhetsdörr. Kontakta fastighetsägaren om du inte fått uppgift om lägenhetsnumret.

Lägenhetsnumret består av fyra siffror, varav de två första anger våningsplan och de två sista lägenhetens läge inom våningsplanet.

Blankett för ajourhållning av lägenhetsregister Pdf, 285.6 kB.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.